CDs PH451 - PH500

02 Tháng Mười Hai 20147:53 CH(Xem: 25206)


*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)

PH451 - Sống Đơn Giản 
(chùa Hải Đức, Nov.24, 2013)


PH452 - Nhiều Lần Khuyên Nhủ (vấn đáp) (Trúc Lâm, Dec.8,2013)


PH453 - Sen Nở Đài Giác Ngộ (vấn đáp)  (Trúc Lâm, Dec.8,2013)


PH454 - Pháp Môn Thù Thắng 1  (TV.Huyền Quang TX, Dec.12, 2013)


Pháp Môn Thù Thắng 2  (TV.Huyền Quang TX, Dec.12,2013)


PH455 - Hình Tướng của Bồ Tát (vấn đáp) (TV.Huyền Quang TX, Dec.15,2013)


PH456 - Lập Nguyện-Tu Phước-Hồi Hướng (18/12/2013 Arlington Texas)

  


PH456 - Lập Nguyện-Tu Phước-H
ồi Hướng   (Arlington, Dec.18,2013)  

 

PH457 - Sám Khề Thủ  1  ,  2  ,  3    (Như Lai Thiền Tự, Dec.21,2013)  

PH458 - Một Niệm Tròn Sáng 
(vấn đáp)(Như Lai Thiền Tự, Dec.22,2013)  

PH459 -
 Sám Hối Tiến Tu  1  ,  2    (Trúc Lâm, Dec.28,2013)  

PH460 - Món Quà Cuối Năm   
(Trúc Lâm, Dec.29,2013)  

PH461 -
Bài Pháp Đầu Tiên (2014)    1  ,   2   (chùa Hải Đức, Jan.4&5,2014)   

PH462 - Xưng Tán Bậc Thầy 
(chùa Hải Đức, Jan.5,2014)  

PH463 - Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 1 - 19  
 (Trúc Lâm, Jan.11 - Aug.30,2014)  


PH464 - Tu Tâm Dưỡng Tánh  (Trúc Lâm, Jan.19,2014)

PH465 - Năm Mới Ta Cũng Mới  (Trúc Lâm, Feb.22,2014)  

PH466 - Con Ngựa Trong Thiền Tông
  (chùa Hải Đức, Feb.8,2014)  

PH467 - Tuấn Mã Thẳng Tiến   (chùa Hải Đức, Feb.9,2014)  

PH468 - Cá Nhảy Khỏi Nước 
(chùa Hải Đức, Feb.9,2014)  

PH469 - Thánh Gióng   1  ,    2     (Trúc Lâm, Feb.16,2014)  

PH470
- Rèn Luyện  1   ,   2     (chùa Phổ Hiền MA, Mar.1,2014)  

PH471 - Phụ Nữ Thành Công 
(chùa Phổ Hiền MA, Mar.2,2014)  

PH472 - Khái Niệm Xuất Gia Gieo Duyên  (chùa Lâm Tỳ Ni MA, Mar.2,2014)  

PH473 - Hạnh Đức Căn Bản 
(New Jersey, Mar.11,2014)  

PH474 - Tìm Thầy Học Đạo  (vấn đáp) NJ, Mar.12,2014)  

PH475 - Tam Quy Ngũ Giới 
(Trúc Lâm, Mar.15,2014)  

PH476 - Pháp Vị Niết Bàn  (Trúc Lâm, Mar.16,2014)  

PH477 - Đức Phật và Cách Giáo Dục 
(Trúc Lâm, Mar.22,2014)  

PH478 - Chánh Kiến Học Phật  (Trúc Lâm, Mar.23,2014)  

PH479
- Bồ Tát Bất Thối   1     ,   2    ,    3    (TV.Huyền Quang TX, Apr.2 - 5, 2014)   

PH480 - Diệu Dụng Thân Tâm   (chùa Minh Đạo GA, Apr.26,2014)              

PH481 - Bản Giác Nơi Mình  (chùa Minh Đạo GA, Apr.26,2014)  

PH483 - Tịnh Độ Niết Bàn 
(Atlanta GA, Apr.27,2014)  

PH484 - Niềm Vui Phụng Sự  (Vero Beach FL, Apr.28,2014)    

PH485 - Vô Sự (vấn đáp)  (Vero Beach FL, Apr.28,2014)   

PH486 - Bảy Bước Tiến Tu  (chùa Giác Lâm MN, May 3,2014)    

PH487 - Cảm Ứng Đạo Giao  (chùa Hải Đức, May 17,2014)   

PH488 - Ẩn Đây Hiện Kia  (chùa Hải Đức, May 18,2014)   

PH489 - Bảy Đóa Sen Siêu Việt  (chùa Phổ Minh Windsor, May 23,2014) 

PH490 - Biết Dụng Phước  (chùa Phổ Minh Windsor, May 25, 2014) 


*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)

PH491 - Quy Y Vô Thượng 1 - 3  (Chùa Tù Vân, May 28 - 30, 2014)   

  • 1

  • 2

  • 3

PH492 - Vấn Đáp  (chùa Từ Vân, May 31, 2014)  

PH493 - Điều Khó Được  (Hiền Như Tịnh Thất, Jun.3,2014)  

PH494 - Hạnh Nguyện người tại gia  (Hiền Như Tịnh Thất, Jun.3,2014)

PH495 - Kinh Hết Phiền Não (vấn đáp)(Hiền Như Tịnh Thất, Jun.3,2014)

PH496 - Đức Tướng Như Lai  (Hiền Như Tịnh Thất, Jun.4,2014)
        
PH497 - Tiểu Thừa Đại Thừa 1 & 2 (vấn đáp)(Hiền Như Tịnh Thất, June 4, 2014)
  • 1  
  • 2  
  
PH498 - Chuyển Tam Nhiễm thành Tam Đức (chùa Ưu Đàm LV, Jun.5,2014)  
   
PH499 - Bệnh và Cách Chửa (chùa Huệ Quang Santa Ana, June 6, 2014)  

PH500 - Xây Dựng Đạo Tràng (Mắt Thương Nhìn Đời, June 7, 2014)  
  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Sáu 2023(Xem: 5444)
08 Tháng Ba 2022(Xem: 8149)
15 Tháng Chín 2021(Xem: 10406)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 11662)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 20007)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 16766)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 20581)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 15436)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 20724)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 21415)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 21831)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com