CDs 2017 (3)

24 Tháng Năm 201811:24 SA(Xem: 15220)
*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)


898. Kiểm Điểm  Cuối Năm
(Tv. Trúc Lâm 31-12-2017)     


897. Vua Sám Hối  
(thứ bảy 30-12-2017 tv. Tây Thiên)   


896. 2 Quên - 3 Nhớ
(NV. Quan Âm, Daivie, FL 18-12-2017)       


895. 
894. 
893.
892. 

891. Người Leo Núi
(Đại Học Florida, Jacksonville, FL 16-12-2017)   

890. 


889. Xây Dựng và Gìn Giữ
(Houston, TX 10-12-2017)  


888. Ba Pháp Hành
(chùa Giác Hoa, Amarillo, TX 8-12-2017)   


887. Cái Gì Cũng Tội!
(tư gia Diệu Cẩm 7-12-2017)   


886. Hạnh Giải Tương Ưng
(chùa Pháp Hoa, Victoria, BC 4-12-2017)   


885. Rằm Hạ Nguyên
(Tv. Trúc Lâm, 3/12/2017)   


884. Tu Giải Thoát (vấn đáp)
chùa Giác Nguyên, NJ 26.11.2017   


883. Sống "Hơn" Chân Thật
(chùa Thập Phương, Bronx NY 26.11.2017)   


882. Hiện Tướng Của Bồ Tát
(chùa Quán Âm Baltimore, Maryland 25.11.2017)  


881. Tỉnh Lặng Chiếu Soi
(chùa Quan Âm Phổ Chiếu, 25.11.2017 Maryland)  

880. (không có) 

879. (không có) 

878. Tự Vấn
(chùa Phổ Minh, Windsor, ON, 18.11.2017)   


877. Pháp Đạo - Đạo Pháp
(chùa Tâm Quang, Michigan 13.11.2017)  

876. Rồi Mình Cũng Đã Hiểu  
(chùa liên hoa Vạn Phật, New Orleans, 12.11.2017  


875. Khơi Suối Yêu Thương 1 
(chùa Liên Hoa Vạn Phật, New Orleans, 11.11.2017)


874. Phổ Môn Thị Hiện
(chùa Liên Hoa Vạn Phật, New Orleans, 10-11-2017)    


873. Nhìn Nghe Viên Mãn
(Tv. Trúc Lâm 5.11.2017)  


872. Sức Mạnh Quán Tự Tại
(chùa Đông Hưng, Viginia Beach, VA 29-10-2017)  


871. Thù Thắng Của Ba La Mật
(chùa Đông Hưng, Virinia Beach, VA 28-10-2017)   


870. 
  Định Hướng Cuộc Đời (Nhà Hàng Thần Tài, Austin, TX 25-10-2017)  


869. Sự Tương Tức Của BT
(vấn đáp 21-10-2017)       


868. Sáu Thù Thắng
(Tv. Huyền Quang, Royse City, TX  21-10-2017)      


867. Lục Độ - Thần Thông 1 
(Tv. Huyền Quang Royse City, TX 20-10-2017)  

Lục Độ - Thần Thông 2  
(Tv. Huyền Quang Royse City, TX 20-10-2017)  


866. Người Sống Có Ý Thức
(Oakland, CA 18-10-2017)   


865. Bốn Loại Ngã Chấp
(Tx Minh Quang, 17-10-2017)  


864. "ĐỪNG" để có hạnh phúc
(Oct.17.2017 High Quality Machine)   


863. Nữ Đi Chùa nhiều hơn nam (vấn đáp)
15-10-2017      


862. Khải Tường
(chùa Khải Tường, Oct.15.2017)      


861. Sống Yên Tịnh Hết Sầu 1  
(chùa Khải Tường, West Valley, UT , 14-10-2017)
 
Sống Yên Tịnh Hết Sầu 2  
(chùa Khải Tường, West Valley, UT , 14-10-2017)  


860. Điều Phật Không Sợ
(tv. Trúc Lâm 8.10.2017)   


859. Người Tu Như Ánh Trăng
(chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio ngày 2-10-2017)   


858. Tĩnh Lặng Chiếu Soi (vấn đáp) 
chùa Bảo Lâm, West Chester, Ohiio 1-10-2017)  


857. Oai Thần Phật Pháp
(chùa Bảo Lâm, West Chester, Ohio 1-10-2017)   


856. Thành Tựu Cho Mình và Người 1 
(Chùa Bảo Lâm, West Chester, Ohio, 30-9-2017) 

Thành Tựu Cho Mình và Người 2
(Chùa Bảo Lâm, West Chester, Ohio, 30-9-2017)  

855. Làm Mới 1
(Memorial Hall, 24-9-2017)      

Làm Mới 2
(Memorial Hall, 24-9-2017)    


854. Khéo Xử Với Chướng Duyên 1 
(chùa Linh Quang, Abington, MA , 24-9-2017)

Khéo Xử Với Chướng Duyên 2 (Vấn đáp)
chùa Linh Quang, Abington, MA , 24-9-2017

853. Người Có Ba Mắt 1
(chùa Linh Quang, Abington, MA 23-9-2017)  

Người Có Ba Mắt 2
(chùa Linh Quang, Abington, MA 23-9-2017) 


852. Bồ Tát Vượt Khó
(chùa Hải Đức, Regina 17-9-2017)   


851. Phật Dạy Báo Hiếu (
chùa Hải Đức, Regina 17-9-2017)   

850. (không có) 

849. Sống Với Thực Tại
(chùa Hải Đức, Regina  15-9-2017)   


848. Xá Tội Vong Nhân
(Chùa Phổ Minh, Windsor 10-9-2017)   


847. Thể Hiện Tình Thương  
(Tv. Trúc Lâm 3.-9-2017)   


846. Lớn - Khôn
(nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc Toronto, 1-9-2017)  


845. Báo Hiếu Cứu Khổ
(Tv. Trúc Lâm 27-8-2017)  


844. Báo Hiếu Vu Lan
(chùa Giác Lâm 26-8-2017)   


843. Có Tu Mới An (vấn đáp) 
tịnh thất Tiếng Nói Từ Trái Tim 19-8-2017)   


842. Oán Kết
(chùa Giác Sơn 18-8-2017)  


841. Cùng Nhau Chuyển Hóa
(Tv. Tây Thiên 5-8-2017)   


840. Ước và Nguyện
(Tv. Tây Thiên 2-8-2017)  


839. Nuôi Dưỡng Niệm Lành  
(Tv. Trúc Lâm 23.7.2017)  


838. Tượng Phật Nào Thờ Tốt? (vấn đáp) 
Vancouver 15-7-2017)   


837. Tịnh Lắng Ba Nghiệp (Vancouver 15-7-2017)   
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Sáu 2023(Xem: 4670)
08 Tháng Ba 2022(Xem: 7814)
15 Tháng Chín 2021(Xem: 10066)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 11439)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 19790)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 16533)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 20363)
02 Tháng Năm 2018(Xem: 18670)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 20479)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 21214)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 21583)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com