CDs - Bồ Tát Tại Gia (kinh Ưu Bà Tằc Giới ) (1)

07 Tháng Năm 201611:12 CH(Xem: 27130)

Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)

PH669. Bồ Tát Tại Gia 1
(Kinh Ưu Bà Tắc Giới)

PH669. Bồ Tát Tại Gia 2 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới)           

PH669. Bồ Tát Tại Gia 3 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới)  

PH669. Bồ Tát Tại Gia 4 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới)              

PH669. Bồ Tát Tại Gia 5 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 

PH669. Bồ Tát Tại Gia 6 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới)      

PH669. Bồ Tát Tại Gia 7 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 8 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 9 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 10 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 

PH669. Bồ Tát Tại Gia 11
 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 

PH669. Bồ Tát Tại Gia 12
 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 

PH669. Bồ Tát Tại Gia 13 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 14 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 15 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 16 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 

PH669. Bồ Tát Tại Gia 17
(Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 

PH669. Bồ Tát Tại Gia 18
(Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 

PH669. Bồ Tát Tại Gia 19
(Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 20 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 

PH669. Bồ Tát Tại Gia 21 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 

PH669. Bồ Tát Tại Gia 22 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 23 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 24 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 25 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 26 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 27 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 28 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 29 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 30 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 31 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 32 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 33 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 34 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 35 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 36 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 37 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 38 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 39 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
PH669. Bồ Tát Tại Gia 40 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) 
 
       


       
               


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Sáu 2023(Xem: 5444)
08 Tháng Ba 2022(Xem: 8149)
15 Tháng Chín 2021(Xem: 10406)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 11662)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 20007)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 16766)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 20581)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 15436)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 20724)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 21415)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 21831)
06 Tháng Năm 2016(Xem: 28452)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com