Cơ sở được đặt tên là “Tu Viện Tây Thiên” lấy ý nghĩa từ chữ Westlock, tên tiếng Anh là “Westlock Meditation Centre”. Đây là cơ sở tu học thứ hai của viện, mà theo dự án thì viện sẽ cho phát triển thêm những ngôi nhà trên cơ sở này để đáp ứng số học viên hàng năm về tham dự đã lên đến gần 300 người cho mỗi khóa tu mà cơ sở Tu Viện Trúc Lâm không thể kham nỗi.
Vào tháng 5 năm 2009, khu đất 160 mẫu Anh (acre) của Viện Phật Học Edmonton mua để xây dựng Tu Viện Tây Thiên đã được chính quyền Quận Westlock chấp thuận cho đổi quy vùng (zoning) từ đất ruộng thành đất quy hoạch được phép làm tu viện hay các sinh hoạt tôn giáo và cấp giấy phép cho tu bổ lại ngôi nhà 6000 Sqft trong khu đất này.
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com