Trang nhà Trúc Lâm được thành lập do một nhóm thiện nguyện viên của Viện Phật Học Edmonton thực hiện, nhằm mục đích phổ biến tin tức nội bộ các sinh hoạt thường nhật của Viện như: chương trình tu học, thuyết giảng giáo lý, thảo luận Phật pháp, sinh hoạt GĐPT, sinh hoạt cao niên, sinh hoạt thanh niên, từ thiện xã hội, và các buổi thuyết trình có chủ đề về: văn hóa, giáo dục, xã hội… do Viện Phật Học Edmonton chủ trương.

Ngoài ra trang nhà Trúc Lâm còn sưu tập một số các bài viết, băng giảng có giá trị về học thuật, tư tưởng và thiền tập, nhằm giúp ích thêm cho các học viên của Viện rộng đường nghiên cứu, thực nghiệm giáo pháp vào đời sống hằng ngày cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Quý vị nào muốn ghi danh làm thành viên hay tham gia các khóa tu học với Viện, xin liên lạc với Ban Giám Viện ở số điện thoại: 780-471-1093 hoặc E-mail: tvtruclam97@gmail.com 

Trang nhà Trúc Lâm luôn luôn cãi tiến để đáp ứng những nhu cầu thực dụng của học viên cũ và mới. Nhóm biên tập sẳn sàng đón nhận mọi ý kiến đóng góp cũng như sự hợp tác xây dựng của quý thức giả để bồi đắp cho trang nhà ngày một thêm vững chải và phong phú. Chân thành cảm tạ.
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com