CDs 2018 (2)

26 Tháng Mười 201812:19 CH(Xem: 19892)
*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)
1006. Cực Lạc - Cực Khổ  (Chùa Phổ Đức, Calgary, 23-12-2018)  

     
1005. Ai Bị Nghiệp Chi Phối  (vấn đáp) TV. Trúc Lâm 23-12-2018    


1004. Đạo Phật - Đạo Ông Bà  (vấn đáp) TV Chánh Pháp, Oklahoma 16-12-2018  
 

1003. Từng Bước Tu Tập  (chùa Viên Giác Oklahoma 16-12-2018   


1002. Phát Nguyện Hồi Hướng  (vấn đáp) chùa Viên Giác Ok 15-12-2018    


1001. Bốn Điều Phước 1 (Chùa Viên Giác, Oklahoma 15-12-2018)   


Bốn Điều Phước 2  (Chùa Viên Giác, Oklahoma 15-12-2018)      


1000. Tâm Thông - thuyết Thông  (vấn đáp) Tv. Trúc Lâm 9-12-2018    


999. Đã  Về Đã Tới (Ukarian Hall 18-11-2018)    


998. Pháp Tài Lữ Địa  (chùa Phật Tổ Queensland 17-11-2018)
   

997. Nói Dễ Làm Khó  (chùa Linh Sơn, Queensland 16-11-2018)
   

996. Đức Hy Sinh  (Thiền Đường Quán Âm Queensland, 15-11-2018)
  

995. Quy Y Gieo Duyên  (vấn đáp) Modenonia Community Perth 14-11-2018 


994. Hộ Trì Cho Nhau  (chùa Phổ Quang Perth 13-11-2018)   


993. Người Tốt  (Morley Noranda Rec Center, Perth 12-11-2018)   


992. Đền Ơn Giáo Dưỡng  (vấn đáp) Chùa Minh Giác Sydney 11-11-2018)    

    
991. Tu Nhờ Tam Độc  (vấn đáp)  Chùa Phước Huệ Sydney 11-11-2018)   

990. Tinh Tấn Đường Tu  (vấn đáp) Chùa Phổ Minh, Sydney 11-11-2018)  
 

989. Thế Nào Là Tu Đúng  (vấn đáp,) TV. Minh Quang Sydney 10-11-2018)  


988. Núi Sông là Núi Sông (vấn đáp) Cecil Hills High School Sydney 10-11-2018
 

987. Bốn Loại Cây  (Cecil Hills High School, Sydney 10-11-2018)  
   

986. Học Pháp Để Tu  (Chùa Phước Huệ Sydney 9-11-2018)    


985. Chuyển Thức Thành Trí (vấn đáp) Happy Reception Melbourne 6-11-2018    
 

984. Giữ Nguồn Tâm Cho Tịnh  (Happy Reception Melbourne 6-11-2018)  
 

983. Ai Có Duyên Với Mình (vấn đáp) Happy Reception, Melbourne 4-11-2018
 

982. Phương Pháp Tịnh Tâm  (Happy Reception, Melbourne 4-11-2018  


981. Người Nghịch Ta Chẳng Nghịch (vấn đáp) chùa Hoa Nghiêm, Melbourne 3-11-2018   


980. Bốn Loại Nhận Thức  (Chùa Quang Minh, Melbourne 3-11-2019    


979. Ân Nghĩa Hằng Ngày  (chùa Hồng Ân, Melbourne 3-11-2018

   
978. Tín Nguyện Hành Trong Đời Sống (chùa Hoằng Pháp, Melbourne 2-11-2018)
  

977. Thân An - Tâm Lạc  (Tv. Trúc Lâm 28-10-2018)     


976. Cái Gai 1  (Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 19-20 /10/2018)  

Cái Gai 2  (Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 19-20 /10/2018)  


975. "Lửa" của Người Tu (Tv. Trúc Lâm 14-10-2018)   

974. Bình An  (Aspira Educational Campus, Philadelphia, PA 30/9/2018)    

973. không có    
972. không có    

971. An Nhiên Giữa Buồn Vui (chùa Linh Quang, Telford, PA 29/9/2018)   


970. Tam Muội Trong Đời Sống  (chùa Kim Sơn, Pennsauken, NJ  28/9/2018)    


969. Bốn Pháp Hỷ Lạc  (Chùa A Di Đà Laucaster, PA 27/9/2018)
      

968. Thiền Chỉ & Thiền Quán (vấn đáp) ĐT. Giác Ngộ, Cape May, NJ 26/9/2018
 

967. Huân Tu Thắng Tấn  (ĐT Giác Ngộ, Cape May, NJ 26/9/2018)    


966. Phật Có Đi Cầu An-Cầu Siêu Không? (vấn đáp) Tư gia Tuệ Khâm, NJ 25/9/20180  


965. Xứng Tánh Khởi Tu (Tư gia Pt. Tuệ Khâm, New Jersey, 25/9/2018)  


964. Không Bận Rộn Phung Phí (Chinese Community Hall, Detroit, Mi 23/10/2018)  


963. Hướng Đẹp (chùa Linh Sơn, Warren, Michigan 22/10/2018)   


962. Thần Thông Không Bằng Đạo Thông (chùa Thiện Đạo, Đài Bắc, Taiwan 16-8-2018)   


961. Sống Hạnh Phúc (chùa Lạc Việt, Đài Bắc, Taiwan 15-9-2018)  


960. Nắm Lấy Cơ Duyên (chùa Việt Đài, Cao Hùng, Taiwan 14-9-2018)    


959. Ai Biết Mình Tâm Tịnh? (vấn đáp - Tv. Chân Không, Honolulu, Hawaii 9-9-2018)        


958. Giải Oan Cứu Khổ (Chùa Thanh Nguyên, Honolulu, Hawaii, 9-9-2018)         
 

957. Phước Nghiệp (Tv. Chân Không Honolulu, Hawaii, 8-9-2018)        
   

956. Xá Tội Vong Nhân (TV Minh Đăng Quang, London ON 2-9-2018)    


955. Nghiệp và Nguyện (vấn đáp) Chùa Chánh Giác, Toronto, 1-9-2018   


954. Người Tại Gia An Lạc  (chùa Chánh Giác, Toronto, 1-9-2018)  


953. Pháp Lành Ngày "Tự Tứ" (chùa Giác Lâm 25-8-2018)  


952. Quả LÀnh Thiên Chủ (chùa Hải Đức 19-8-2018)   


951. Độ Người Thân (chùa Hải Đức 19-8-2018)     

950. Nhận Diện Tình Thương (chùa Chánh Tâm 18-8-2018)  


949. Tám "Không" của Người Tu 1  (tv. Tây Thiên, 3.8.2018)   
Tám "Không" của Người Tu 2  (tv. Tây Thiên)   


948. Phát Tâm Tu Học (tv. Tây Thiên 1-8-2018)   


947. Điều Quý Nhất Ở Đời (tư gia Tuệ Viên Trí, Vancouver, BC 17-7-2018)   


946. Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình
(TV. Tuệ Viên, Toronto, 1-7-2018)     

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Sáu 2023(Xem: 3302)
08 Tháng Ba 2022(Xem: 7108)
15 Tháng Chín 2021(Xem: 9420)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 10980)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 19384)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 15944)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 14813)
02 Tháng Năm 2018(Xem: 18228)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 20001)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 20785)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 21113)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com