CDs 2019 (1)

22 Tháng Năm 20198:38 CH(Xem: 16766)
*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)


1036. Sống Đời Tu Đạo
(chùa Trúc Lâm, Hutto, TX 30-4-2019)  


1035. Người Toả Sáng  
(chùa Bảo Quang, San Antonio, TX 29-4-2019)   


1034. Sống Sâu Sắc-Thảnh Thơi (vấn đáp)
Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 28-4-2019   


1033. Như Lai Bát Tướng 1
(TV. Huyền Quang, Royse City, TX 26-4-2019)

Như Lai Bát Tướng 2
(TV. Huyền Quang, Royse City, TX 26-4-2019)


1032. Bổn Nghiệp Sadi
(Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 26-4-2019)    


1031. Biết Lo (vấn đáp)
Tây Thiên khoá tu mùa xuân 20-4-2019   


1030. Thờ Vong Tại Chùa hay Tại Nhà
(vấn đáp) Tư gia PT. Hoa Vi Surrey, BC 7-4-2019


1029. Năm Pháp Định Tâm
(chùa Vạn Hạnh, Victoria, BC 7-4-2019  


1028. Ta Bà Kham Nhẫn (vấn đáp)
Vancouver, BC 6-4-2019  


1027. Ly Dục - Ly Ác Pháp
(Vancouver, BC 6-4-2019)   


1026. Nhiếp Thọ
(chùa Từ Tâm Tacoma, WA 1-4-2019)  


1025. Nếu Có Một Ngày Để Sống
(tư gia PT. Tuệ An Thiện Renton, WA 1-4-2019)   


1024. Sinh Tử -Niết Bàn (vấn đáp)
Chùa Cổ Lâm Seattle, WA 31-3-2019   
  

1023. Có Chướng Có Thông (vấn đáp)
Chùa Việt Nam Seattle 31-3-2019  


1022. Tự Quán Tâm
(chùa Việt Nam Seattle, WA 30-3-2019)  
 

1021. Năng Lực Của KINH
(chùa Việt Nam Seattle, WA 30-3-2019)    
    

1020. Tịnh Lắng - Trong Sáng  
(Tv. Trúc Lâm 24-3-2019)    


1019. Dụng Phước   
(Tv. Trúc Lâm 10-3-2019)    


1018. Nhận Diện Phước  
(Tv. Trúc Lâm 3-3-2019)    


1017. Công Đức Chép Kinh
(tv. Trúc Lâm 24-2-2019)   


1016. Trư Hòa Thượng  
(chùa Hải Đức 10-2-2019) 
 

1015. Ai Nhấc Được  Tảng Đá 1  
(Chùa Hải Đức 9-10/2/2019)    
Ai Nhấc Được  Tảng Đá 2  (Chùa Hải Đức 9-10/2/2019)   


1014. Suy Ngẫm Cuối Năm
(tv. Trúc Lâm 3-2-2019)  


1013. Năm Điều Tăng Trưởng  
(Tv. Trúc Lâm 27-1-2019)   


1012. Nổ Lực Từ Bỏ  
(Tv. Trúc Lâm 20-1-2019)  


1011. Chú Tâm Việc Của Mình
 (Tv. Trúc Lâm 19-1-2019)  


1010. 
  (không có)   


1009. Pháp Môn Cạo Gió (vấn đáp)
Chùa An Lạc Indianapolis 6-1-2019   


1008. Tự Chiến Thắng Mình
 (Chùa An Lạc Indianapolis 6-1-2019)  


1007. Người Bất Chánh 1 
 (chùa An Lạc Indianapolis 5-1-2019)    

Người Bất Chánh  2
(chùa An Lạc Indianapolis 5-1-2019)  
     


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Sáu 2023(Xem: 5444)
08 Tháng Ba 2022(Xem: 8149)
15 Tháng Chín 2021(Xem: 10407)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 11662)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 20007)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 20581)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 15436)
02 Tháng Năm 2018(Xem: 18871)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 20724)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 21415)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 21833)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com