Tháng 6 năm 2002, Viện phát động gây quỹ rộng rãi cho việc xây cất nhà dưỡng lão lấy tên “Tuổi Hạc Golden Age Manor”. Đây là cơ sở phúc lợi xã hội đầu tiên cho người cao niên Việt Nam tại Edmonton theo truyền thống Hiếu hạnh của dân tộc Việt. Suốt gần 5 năm vận động nhà dưỡng lão được khởi công xây cất chính thức tại địa điểm 12607-148 Ave thuộc mạn Tây bắc thành phố Edmonton vào tháng 5 năm 2007 và hoàn tất vào cuối tháng 9 năm 2008. Nhà dưỡng lão Tuổi Hạc này là một tòa nhà rộng 110,000 Sqfeet, nằm trên 4 Acre đất, rất khang trang, thông thoáng với 140 Units, và có sức dung chứa khoảng 200 người già, trong đó gồm có 2 thành phần:

- Thành phần người già tuổi trên 65 còn sống tự túc (Independent)
- Thành phần người già cần được chăm sóc (Designated Assisted Living)

Nhà dưỡng lão này phục vụ bằng 3 thứ tiếng Việt, Hoa và Anh; với thức ăn Á-Đông và Tây phương. Hiện nay ngoài những giờ sinh hoạt chung còn có giờ sinh hoạt theo tín ngưỡng riêng. Nơi đây có một Niệm Phật Đường để người già có thể vào lễ Phật, niệm Phật, ngồi thiền hay xem kinh… Cũng có phòng dành riêng cho người có tín ngưỡng khác.
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com