Mỗi cuối tuần vào Chủ nhật từ 1:00 đến 5:00 chiều gồm các môn học như: sử học Phật giáo, giáo lý, tham thiền và Việt ngữ. Ngoài ra mỗi năm còn có 4 khóa tu học cho giới thanh thiếu niên vào các dịp nghĩ lễ như: Giáng Sinh, Mùa Xuân và Mùa Hè. Mỗi khóa tu thường diễn ra trong 4 ngày.

Xem thêm hình.
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com