Qua nhiều năm sinh hoạt và phát triển, nhờ vào sự đóng góp nhiệt tình của cộng đồng Tăng già và Phật tử gần xa, Viện Phật Học Edmonton đã lần lượt xây dựng lên những cơ sở hiện nay như sau:

  • Tu Viện Trúc Lâm (khánh thành năm 1997)
  • Nghĩa Trang Việt Nam (thành lập năm 1995)
  • Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc (khánh thành năm 2008)
  • Tu Viện Tây Thiên (khánh thành năm 2010)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com