CDs - Trách Nhiệm Phật Trao (Kinh Đại Bi)

01 Tháng Mười 20219:12 CH(Xem: 232)

*** Cách download:  
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download)  
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click)  
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click) 1227. Trách Nhiệm Phật Trao 12 (Kinh Đại Bi) Tv. Trúc Lâm 


1227. Trách Nhiệm Phật Trao 11 (Kinh Đại Bi) Tv. Trúc Lâm 


1227. Trách Nhiệm Phật Trao 10 (Kinh Đại Bi) Tv. Trúc Lâm 


1227. Trách Nhiệm Phật Trao 9 (Kinh Đại Bi) Tv. Trúc Lâm 

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 8 (Kinh Đại Bi) Tv. Trúc Lâm  

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 7 (Kinh Đại Bi) Tv. Trúc Lâm  


1227. Trách Nhiệm Phật Trao 6 (Kinh Đại Bi) Tv. Trúc Lâm  


1227. Trách Nhiệm Phật Trao 5 (Kinh Đại Bi) Tv. Trúc Lâm  


1227. Trách Nhiệm Phật Trao 4 (Kinh Đại Bi) Tv. Trúc Lâm  


1227. Trách Nhiệm Phật Trao 3 (Kinh Đại Bi) Tv. Trúc Lâm 


1227. Trách Nhiệm Phật Trao 2 (Kinh Đại Bi) Tv. Trúc Lâm 


1227. Trách Nhiệm Phật Trao 1 (Kinh Đại Bi) Tv. Trúc Lâm 15.5.2021  Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 12387)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 15525)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 12313)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 15643)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 10450)
02 Tháng Năm 2018(Xem: 14703)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 15890)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 16590)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 16723)
06 Tháng Năm 2016(Xem: 23852)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 21306)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com