Về tu học, Viện có những thời khóa như sau:
Giới Tăng Ni: mỗi ngày có 4 thời khóa: 6:00 sáng tọa thiền-tụng kinh. 9:30 sáng sám hối, cúng ngọ. 4:00 công phu chiều. 7:30 tối tụng kinh, ngồi thiền.
 
Giới Cư Sĩ: đặc biệt trong 3 ngày cuối tuần có các thời khóa tu học như: Thứ sáu: 6:30 chiều tham thiền và giáo lý cho giới cư sĩ nói tiếng Anh. Thứ bảy: 7:30 chiều tham thiền và giáo lý cho giới cư sĩ Việt Nam. Chủ nhật 10:30 sáng lễ Phật và giáo lý cho cả 2 giới. Ngoài ra mỗi tháng còn có 1 ngày tịnh tu bằng tiếng Anh vào Thứ Bảy cuối tháng từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều và một ngày tịnh tu 24 giờ cho người Việt mỗi Thứ bảy giữa tháng. Mỗi rằm lễ Sám Hối và Tụng Giới lúc 7:30 tối. Hằng năm khóa tu mùa Hè dành cho người nói tiếng Anh. Khóa tu xuất gia gieo duyên từ ngày 1-10 tháng 8.

Giới Thanh Thiếu Niên: Chùa có chương trình sinh hoạt dành riêng cho anh chị em bạn trẻ.

Xin ấn vào đây để biết thêm chi tiết.

 Xin quý vị vào Nội Qui Khóa Tu để xem chi tiết.


Ghi Danh Khóa Tu: https://truclamretreats.azurewebsites.net/  ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com