CDs 2019 (2)

23 Tháng Chín 20195:45 CH(Xem: 9901)
*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)1097. Nghe Pháp và Hành Trì
(vấn đáp, Tv. Trúc Lâm 29-9-2019)   


1096. Người Phật Tử Đã Có
(Prince Rupert, BC Canada 26-9-2019)  


1095. Vãng Sanh Phật Sát
(chùa A Di Đà Virginia 22-9-2019)   


1094. Người Khó Tiếp Nhận (vấn đáp) 
Tư gia Tâm Đại Dũng, Virigina 22-9-2019  


1093. Sống Bình An Trong Giáo Pháp Như Lai
(Secondary School Virginia 22-9-2019)   


1092. Pháp Nào Cũng Là Pháp An Vui (vấn đáp) 
Chùa Hoa Nghiêm Virginia 22-9-2019 


1091. Đời Rất Cần "Tu Sĩ" (2 buổi Phỏng Vấn)
Chùa Hoa Nghiêm 22-9-2019   


1090. "Thầy" Rất Bình Thường (vấn đáp)
Chùa Hoa Nghiêm Virginia 21-9-2019   


1089. Hộ Trì  
(chùa Hoa Nghiêm Virginia, 21-9-2019)  
 

1088. Thời Gian Không Thể Nắm Bắt (vấn đáp) 
Tv. Giác Ngộ Cape May, NJ 19-9-2019


1087. Tài Khoản Công Đức
(vấn đáp, Tv. Giác Ngộ Cape May, NJ 18-9-2019)   


1086. Biết Tự Tại
(Tv. Giác Ngộ, Cape May, NJ 18-9-2019)  


1085. Sáu Điều Chướng
(Chùa Từ Hạnh, Mauii, Hawaii 15-9-2019)   


1084. "Ế"
(vấn đáp) Catholic Church, Mauii, Hawaii 15-9-2019  


1083. Chánh Mạng
(vấn đáp) Chùa Từ Hạnh, Maui, Hawaii, 14-9-2019
 

1082. Tẩu Hoả Nhập Ma
(Catholic Church, Mauii, Hawaii, 14-9-2019)   


1081. Tâm Chứa Pháp Lành
(Catholic Church, Maui, Hawaii 14-9-2019)  


1080. Nhân Duyên Cha Mẹ Với Con Cái
(Lễ Vu Lan Kelowna, 9-9-2019)   

1079. 

1078. Năm Cách Báo Ơn Cha Mẹ
(chùa Giác Lâm St.Clouds,MN1-9-2019)  


1077. Ai Cũng Phóng Một Cây Lao
(chùa Niệm Phật St.Paul,MN 31-8-2019)   

1076. 

1075. Đối Tượng Cứu Khổ
(chùa Hải Đức Regina 25-8-2019)    


1074. Chánh Tâm
(chùa Chách Tâm Sakatchewan 24-8-2019)
   

1073. Trí Bi Song Vận (vấn đáp)
Tv. Tây Thiên Westlock, 10-8-2019  


1072. Hảo Tâm Xuất Gia  
(Tv. Tây Thiên, Westlock, AB 3-8-2019)    


1071. Tu Tập
 (Tv. Tây Thiên Westlock, AB 1-8-2019)     


1070. Biết Cách Lo Cho Người Thương (vấn đáp)
tư gia PT Phước Trí, Alamada,CA 15-7-2019 


1069. Tình Thương Dành Cho Nhau
(Âu Cơ Centre Sanfrancisco, CA 14-7-2019)   


1068. Khi Rồng Khi Hổ  
(tư gia PT Nguyên Tú SJ, CA 13-7-2019)   


1067. Sự Thành Tựu Của Các Duyên (vấn đáp)
Chùa Bảo Phước SJ, CA 13-7-2019  


1066. Phát Triển Căn Lành
(chùa Bảo Phước SJ, CA 13-7-2019)   


1065. Quán Các Duyên
(tư gia PT Tuệ Hoằng & Tâm Xuân SJ CA 12-7-2019)  


1064. 


1063. Hướng Con Theo Đạo (vấn đáp)  
tư gia Diệu Trí SJ,CA 9-7-2019    


1062. Thiện Nguyện và Từ Thiện
(TV. Trúc Lâm, Edmonton 7-7-2019)
 
 
1061. Tánh Không (vấn đáp)
 chùa Tích Lan Mississauga, ON 1-7-2019    

1060. 

1059. Hai Lực Dung Thông (vấn đáp) 
Chùa Từ Ân, Ottawa, ON 30-6-2019    


1058. Pháp Tăng Trưởng, Thành Tựu  
(Chùa Từ Ân, Ottawa, ON 30-6-2019)    


1057. Sám Hối Chân Chân (vấn đáp)
Chùa Từ Ân, Ottawa, ON 29-06-2019     


1056. Không Phải Nhịn Ăn Là Tu (vấn đáp)
Chùa Từ Ân, Ottawa 29-6-2019    


1055. Pháp Tăng Trưởng , Thành Tựu  
(chùa Từ Ân, Ottawa, ON 29-6-2019)   


1054. Điều Chỉnh Cuộc Sống
(Tv. TRúc Lâm 23-6-2019)   


1053. Sự Hành Trì Hằng Ngày 1
(chùa Lâm Tỳ Ni, Lawrence, MA 20-6-2019)   

Sự Hành Trì Hằng Ngày 2
(chùa Lâm Tỳ Ni, Lawrence, MA 20-6-2019)   


1052. Niềm Vui Nhỏ Mỗi Ngày
(TX Ngọc Phước, Oregon 14-6-2019)  


1051. Tu Dưỡng
(Hội Trường Cotton Ballroom, Hillsboro, Oregon 13-6-2019)   


1050. Viên Âm
(TV Viên Âm, Montgomery AL, 10.6.2019)    


1049. Lợi Ích Thuyết Pháp Giảng Kinh
(Birmingham, AL 9-6-2019)  


1048. Biết Khổ Thì Giảm Khổ (vấn đáp)
Tv. Liên Trì Mount Vermont, AL 9-6-2019  


1047. Trí Biết Thế Gian 1 
(TV. Liên Trì, Mount Vernont, AL 8-6-2019)  

Trí Biết Thế Gian 2
(TV. Liên Trì, Mount Vernont, AL 8-6-2019)  


1046. Nhị Đế Dung Thông
(chùa Diệu Đế Pensecola, FL 7-6-2019)  


1045. Duy Ngã Độc Tôn
(Tv. Từ Vân, Morrison, CO 2-6-2019)  


1044. Tám Đường Chứng Đạo (kinh Bát Niệm) 1 
(Tv. Từ Vân, Morrison, CO 31/5 & 1/6- 2019) 

Tám Đường Chứng Đạo (kinh Bát Niệm) 2 (Tv. Từ Vân, Morrison, CO 31/5 & 1/6- 2019)
Tám Đường Chứng Đạo (kinh Bát Niệm) 3 (Tv. Từ Vân, Morrison, CO 31/5 & 1/6- 2019)
Tám Đường Chứng Đạo (kinh Bát Niệm) 4 (Tv. Từ Vân, Morrison, CO 31/5 & 1/6- 2019)


1043. Niệm Niệm Tương Tục  (vấn đáp)
chùa Tây Trúc Kelowna 26-5-2019  


1042. Thân Tại Gia Tâm Xuất Gia
(Chùa Bát Nhã California, 23.5.2019)

  
1041. Biến Dịch Vô Thường
(chùa Bảo Phước San Jose 20-5-2019)  


1040. Khó Thay Sống Đời Lành
(Tv. Phổ Đức Calgary, AB 19-5-2019)

 
1039. Tái Sinh
(Chùa Hải Đức Regina 12-5-2019)   


1038. Chân Nhân 1 
(chùa Hải Đức Regina 11-12/5/2019)  

Chân Nhân 2
(chùa Hải Đức Regina 11-12/5/2019)  Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Năm 2019(Xem: 8089)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 11940)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 7200)
02 Tháng Năm 2018(Xem: 10915)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 12821)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 13621)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 13735)
06 Tháng Năm 2016(Xem: 20554)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 18143)
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 25677)
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 24904)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 20485)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 18174)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 17346)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 16715)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 16903)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 15232)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com