CDs 1019 (3)

19 Tháng Năm 202010:05 SA(Xem: 11662)
*** Cách download:  
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download)  
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click)  
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click) 1138. Giới Thiệu Kinh Đại Bát Niết Bàn
(TV. Tây Thiên, Westlock, 28-12-2019)   


1137. Tưới Tẩm Hạt Giống "Thiện" (vấn đáp)
Tịnh Thất Hiền Như 22-12-2019)   


1136. Chăm Sóc Ngôi Nhà
(chùa Quang Thiện, Ontario, CA 22-12-2019)    


1135. Phật Nào Bậc Nhất (vấn đáp) 
tư gia Diệu Nguyên, California 21-12-2019  


1134. Đạo Tràng Hưng Thịnh
(chùa Quang Thiện, Ontario, CA  21-12-2019)   


1133. Tịnh Tâm Vơi Khổ
(tư gia Tuệ Hưng, Lawndale, CA 20-12-2019)   


1132.
(không có) 

1131. Ba Hạng Người Thờ Phật
(tư gia Thanh Nhiên, San Diego, 18-12-2019)
 

1130. Năng Lực Của Bồ Tát
(Chùa Quan Âm, San Diego, 18-12-2019)   


1129.
(không có) 


1128. Phương Pháp Niệm Phật
(chùa Phổ Đức Calgary 12-12-2019)   


1127. Độ Tử - Độ Sanh
(chùa Hải Vân, Hayward, CA 9-12-2019)   


1126. Vững Tâm Trong Các Hạnh Lành (vấn đáp)
James Lick High School, SJ CA 1-12-2019  


1125. Người Tín Đồ
(James Lick High School, San Jose, CA 1-12-2019)  


1124. Hiểu Việc-Ứng Việc
(Đạo Tràng Gia Khánh, SJ 30-11-2019)    


1123. Tâm Linh Trong Đời Sống (vấn đáp)
Chùa Thiện Tâm, Peoria, 28-11-2019
  

1122. Bốn Thứ "Tâm"
(chùa Thiện Tâm, Peoria, IL, 28-11-2019)    


1121. Di Chuyển Thần Thức (vấn đáp)
Windsor, ON 24-11-2019  
 

1120. Cần Nương Tựa Pháp
(Windsor, ON 24-11-2019)  
 

1119. Cẩn Trọng Để Tâm An
(Kitchener, ON 23-11-2019)  


1118. Tâm Tịnh Tội Không (vấn đáp)
Trung Tâm PG Vạn Hạnh, New Orleans, 19-11-2019)   


1117. Ba Điều Hoan Hỉ
(Trung Tam PG Vạn Hạnh, New Orleans, 18-11-2019)  
 

1116. Giúp Người Sân Hận (vấn đáp)
Albuquerque, New Mexico, 17-11-2019  
 

1115. Tâm Đạo Kiên Cố (vấn đáp)
Albuquerque, New Mexico, 17-11-2019 


1114. Theo Tự Tánh Làm Lành
(Albuquerque, New Mexico, 17-11-2019)   


1113. Giữ Quân Bình
(Tv. Trúc Lâm, Edmonton 10-11-2019)   


1112. Ngũ Thời Giáo
(Tv. Trúc Lâm, Edmonton 9-11-2019)   


1111.  Các Căn Viên Thông (vấn đáp)
Chùa Đại Nam, Japan 3-11-20-2019   


1110. Lý Nhập - Hạnh Nhập
(chùa Phước Viên, Japan 3-11-2019)   


1109. Lễ Halloween (vấn đáp)
chùa Đại Nam, Japan 2-11-2019   


1108. Lấy Cái Tạm Đổi Lấy Cái Bến Lâu
(chùa Đại Nam, Japan 2-11-2019)   


1107. Phóng Sanh Đúng Pháp (vấn đáp)
Chùa Việt Nam, Japan 27-10-2019   


1106. Ứng Dụng Pháp Môn Tu
(chùa Việt Nam, Japan 27-10-2019)   


1105. Cần Tu Như Cần Thở
(chùa Nam Hoà, Japan 26-10-2019)   


1104. Bồ Đề Vốn Không Cây (vấn đáp)
chùa Dược Sư, Korea, 20-10-2019    


1103. Đâu Cũng Là Phật Pháp
(chùa Dược Sư, Korea 20-10-2019)   


1102. Viên Ngộ
(Chùa Viên Ngộ, Korea 19-10-2019)        


1101. Mười TínTâm 1  
(50 Giai Vị Bồ Tát) Tv. Tây Thiên, Westlock  11-12/10/2019    

Mười TínTâm 2  
(50 Giai Vị Bồ Tát) Tv. Tây Thiên, Westlock  11-12/10/2019     


1100. Niết Bàn Hữu Dư - Vô Dư (vấn đáp) 
Tv. Huyền Quang, Dallas, TX 6-10-2019)  


1099. Cho Nhiều Phước Ít (vấn đáp) 
Tv. Huyền Quang, Dallas, TX 6-10-2019
 

1098. Nhận Diện Vô Minh
(Tv. Huyền Quang, Dallas, TX 5-10-2019)  
 

1097. Nghe Pháp và Hành Trì (vấn đáp) 
Tv. Trúc Lâm 29-9-2019)  


1096. Người Phật Tử Đã Có
(Prince Rupert, BC Canada 26-9-2019)   


1095. Vãng Sanh Phật Sát
(chùa A Di Đà Virginia 22-9-2019)   


1094. Người Khó Tiếp Nhận (vấn đáp) 
Tư gia Tâm Đại Dũng, Virigina 22-9-2019 


1093. Sống Bình An Trong Giáo Pháp Như Lai
(Secondary School Virginia 22-9-2019)
 

1092. Pháp Nào Cũng Là Pháp An Vui (vấn đáp) 
Chùa Hoa Nghiêm Virginia 22-9-2019  


1091. Đời Rất Cần "Tu Sĩ" (2 buổi Phỏng Vấn)
Chùa Hoa Nghiêm 22-9-2019   


1090. "Thầy" Rất Bình Thường (vấn đáp)  
Chùa Hoa Nghiêm Virginia 21-9-2019  


1089. Hộ Trì
(chùa Hoa Nghiêm Virginia, 21-9-2019)   


1088. Thời Gian Không Thể Nắm Bắt (vấn đáp) 
Tv. Giác Ngộ Cape May, NJ 19-9-2019 


1087. Tài Khoản Công Đức (vấn đáp) 
Tv. Giác Ngộ Cape May, NJ 18-9-2019  


1086. Biết Tự Tại
(Tv. Giác Ngộ, Cape May, NJ 18-9-2019)   


1085. Sáu Điều Chướng
(Chùa Từ Hạnh, Mauii, Hawaii 15-9-2019)  


1084.  "Ế" (vấn đáp) 
Catholic Church, Mauii, Hawaii 15-9-2019 


1083. Chánh Mạng (vấn đáp)  
Chùa Từ Hạnh, Maui, Hawaii, 14-9-2019 


1082. Tẩu Hoả Nhập Ma
(Catholic Church, Mauii, Hawaii, 14-9-2019)   


1081. Tâm Chứa Pháp Lành
(Catholic Church, Maui, Hawaii 14-9-2019)  


1080. Nhân Duyên Cha Mẹ Với Con Cái
(Lễ Vu Lan Kelowna, 9-9-2019)
  

1079. 4 Điều Không Thể
(Tv. Tây Thiên 2-9-2019)  


1078. Năm Cách Báo Ơn Cha Mẹ
(chùa Giác Lâm St.Clouds,MN1-9-2019)   

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Sáu 2023(Xem: 5444)
08 Tháng Ba 2022(Xem: 8149)
15 Tháng Chín 2021(Xem: 10407)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 20007)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 16766)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 20581)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 15436)
02 Tháng Năm 2018(Xem: 18871)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 20724)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 21415)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 21833)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com