CDs PH001-PH050

27 Tháng Mười 201411:58 CH(Xem: 23130)
Hồi Đầu Thị Ngạn
ID#: PH001
Kinh Sư Tử Hống
ID#: PH002
Tam Ngươn
ID#: PH003
70 Năm Cuộc Đời
ID#: PH004
Kinh Pháp Cú (phẩm tâm)
ID#: PH005
Kinh Chánh Tri Kiến
ID#: PH006
Phật Pháp Vấn Đáp
ID#: PH007
Những Niềm Vui
ID#: PH008
Kinh Ví Dụ Lỗi Cây
ID#: PH009
Tứ Hoằng Thệ Nguyện
ID#: PH010
Kinh Tâm Hoang Vu – Phần 1
ID#: PH011
Kinh Tâm Hoang Vu – Phần 2
ID#: PH011
Kinh Tâm Hoang Vu – Phần 3
ID#: PH011
Kinh Tâm Hoang Vu – Phần 4
ID#: PH011
Kinh Tâm Hoang Vu – Phần 5
ID#: PH011
Kinh Tâm Hoang Vu – Phần 6
ID#: PH011
Kinh Tâm Hoang Vu – Phần 7
ID#: PH011
Kinh Tâm Hoang Vu – Phần 8
ID#: PH011
Kinh Bách Dụ – Phần 1
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 2
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 3
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 4
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 5
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 6
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 7
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 8
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 9
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 10
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 11
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 12
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 13
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 14
ID#: PH012
Kinh Bách Dụ – Phần 15
ID#: PH012
12 Hạnh Nguyện Quan Âm – Phần 1
ID#: PH013
12 Hạnh Nguyện Quan Âm – Phần 2
ID#: PH013
Tam Phẩm Đệ Tử
ID#: PH014
Lời Khấn Nguyện
ID#: PH015
Kinh Lục Hòa
ID#: PH016
Kinh Ví Dụ Tấm Vải
ID#: PH017
Kinh Ngưu Giác Lâm
ID#: PH018
Hướng về kính Lạy
ID#: PH019
5 Ý Nghĩa Của Kinh
ID#: PH020
Kinh Ví Dụ Cái Cưa
ID#: PH021
Cuộc Đời Mâu Thuẩn
ID#: PH022
Cách Hóa Giải Chướng Duyên – Phần 1
ID#: PH023
Cách Hóa Giải Chướng Duyên – Phần 2
ID#: PH023
Mười Điều Tâm Nguyện – Phần 1
ID#: PH024
Mười Điều Tâm Nguyện – Phần 2
ID#: PH024
Kinh Gò Mối
ID#: PH025
Kinh Song Tầm - 1
ID#: PH026
Kinh Song Tầm - 2
ID#: PH026
Kinh Song Tầm - 3
ID#: PH026
Mười Pháp Qua Bờ – 1
ID#: PH027
Mười Pháp Qua Bờ – 2
ID#: PH027
Mười Pháp Qua Bờ – 3
ID#: PH027
20 Điều Khó Làm – Phần 1
ID#: PH028
20 Điều Khó Làm – Phần 2
ID#: PH028
20 Điều Khó Làm – Phần 3
ID#: PH028
Kinh An Trú Tầm - 1
ID#: PH029
Kinh An Trú Tầm - 2
ID#: PH029
Kinh Đoạn Giảm
ID#: PH030
Tam Tạng Kinh
ID#: PH031
Kinh Thừa Tự
ID#: PH032
Kinh Xóm Ngựa
ID#: PH033
Âm Thanh Phát Ngộ
ID#: PH034
Hãy Thương Chín Mình
ID#: PH035
Tìm Cái Nghe Chân Thật
ID#: PH036
Biết Mình Để Chuyển Hóa
ID#: PH037
Biết Sống Để Tâm Nhàn
ID#: PH038
Ý Nghĩa Mùa An Cư
ID#: PH039
Ý Nghĩa Thờ Cúng
ID#: PH040
Những Bước Thăng Trầm
ID#: PH041
Bảy Phương Pháp Chuyển Hóa
ID#: PH042
Kinh Trạm Xe
ID#: PH043
Phật Pháp Vấn Đáp 3
ID#: PH044
Phật Pháp Vấn Đáp 4
ID#: PH045
Nghi Thức Tụng Niệm
ID#: PH046
Chuyển Hóa Ba Chướng Ngại
ID#: PH047
Bảy Loại Vợ 1
ID#: PH048
Bảy Loại Vợ 2
ID#: PH048
Nét Đẹp Của NgườI Phật Tử 1
ID#: PH049
Nét Đẹp Của NgườI Phật Tử 2
ID#: PH049
Nét Đẹp Của NgườI Phật Tử 3
ID#: PH049
Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quán Âm – 1
ID#: PH050
Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quán Âm – 2
ID#: PH050
Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quán Âm – 3
ID#: PH050
Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quán Âm – 4
ID#: PH050
Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quán Âm – 5
ID#: PH050
Ý Nghĩa Ba Ngày Vía Quán Âm – 6
ID#: PH050
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Sáu 2023(Xem: 3210)
08 Tháng Ba 2022(Xem: 7075)
15 Tháng Chín 2021(Xem: 9376)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 10962)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 19361)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 15919)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 19878)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 14788)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 19977)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 20753)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 21087)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com