CDs - Mười Phương Sen Nở (chú giải Kinh A Di Đà)

30 Tháng Mười 20146:54 CH(Xem: 14583)
Mười Phương Sen Nở 1
Mười Phương Sen Nở 2
Mười Phương Sen Nở 3
Mười Phương Sen Nở 4
Mười Phương Sen Nở 5
Mười Phương Sen Nở 6
Mười Phương Sen Nở 7
Mười Phương Sen Nở 8
Mười Phương Sen Nở 9
Mười Phương Sen Nở 10
Mười Phương Sen Nở 11
Mười Phương Sen Nở 12
Mười Phương Sen Nở 13
Mười Phương Sen Nở 14
Mười Phương Sen Nở 15
Mười Phương Sen Nở 16
Mười Phương Sen Nở 17
Mười Phương Sen Nở 18
Mười Phương Sen Nở 19
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Năm 2016(Xem: 28059)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 25269)
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 29442)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 24906)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22203)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20959)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20452)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20784)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 18618)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19930)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20189)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 17577)
27 Tháng Mười 2014(Xem: 23132)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 12743)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 16603)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com