CDs 2015 (1)

09 Tháng Sáu 20159:14 CH(Xem: 30797)

*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)

PH543.  Chí Nguyện Siêu Việt 1 - 22
(Kinh Đại Bảo Tích - Phát Thắng Chí Nguyện)  


PH544. Ổn Định Đời Sống
(Trúc Lâm, Jan.11, 2015)

PH545. Đấng Mâu Ni Cao Đẹp 1 (chùa Hải Đức, Jan. 24&25, 2015) 
Đấng Mâu Ni Cao Đẹp 2
Đấng Mâu Ni Cao Đẹp 3 

PH546. Đừng Để Bếp Nguội Lạnh (Trúc Lâm, Feb.8, 2015)              

PH547. Đưa Cũ Đón Mới (Trúc Lâm, Feb.15, 2015)           

PH548 Chuyện Năm Mùi (Trúc Lâm, Feb.22, 2015)     

PH549. Con Đường Tỏa Sáng (chùa Linh Sơn MI, March 6, 2015   

PH550. Mùa xuân Di Lạc (chùa Hải Đức, March 8, 2015)    

PH551. Đền Ơn Tín Thí (chùa Hải Đức, March 8, 2015)    

PH552. Phẩm Chất Người Cận Sự 1 (NPD Viên Thông, (March 21, 2015)       

Phẩm Chất Người Cận Sự 2 


PH553. Thiện Tri Thức Thuần Đẹp 1 (Vancouver, March 22, 2015) 

Thiện Tri Thức Thuần Đẹp 2


PH554. Sen Phóng Hòa Quang (tư gia Diệu Cẩm Seattle, March 23, 2015)
     
PH555. Tùy Nghiệp Thọ Sanh (Trúc Lâm, March 29, 2015)

PH556. Sanh Tử Tương Tức (Tây Thiên, April 3, 2015)

PH557. Muốn Tu Phải Học (Trúc Lâm, April 5, 2015)
                             
PH558.Cúng Dường Trai Tăng (Trúc Lâm, April 12, 2015)
   
PH559. Tu Gieo Duyên (Huyền Quang, April 16, 2015)

PH560. Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên (Walnut Mall, April 16, 2015)         

PH561. Pháp Môn Không Hai 1 (Huyền Quang, April 17 & 18, 2015)
Pháp Môn Không hai 2  

PH562. Truyền Tâm Ấn (vấn đáp)(HQ, April 19, 2015)  
        
                   
PH563. Hạnh Bất Khinh (chùa Pháp Hoa, April 21, 2015)

PH564. Tu Là Sự Chế Tác (vấn đáp) (Trúc Lâm, April 26, 2015)

PH565. Cội Phước (Tv.Trúc Lâm, May 10, 2015)  


PH566. Hạnh Phúc của Người Phật Tử (Giác Lâm, May 16, 2015)  
    
PH567. Dâng Hoa Cúng Phật (chùa Tường Vân, May 17, 2015)  
    
PH568. Thần Tài Thổ Địa (HartFord, May 18, 2015)          
                                 
PH569. Trí Lực của Như Lai 1 (chùa Hải Đức, May 23, 2015)

Trí Lực của Như Lai 2 (May 24, 2015)                       

PH570. Mồi Đèn Tiếp Lửa (chùa Hải Đức, May 24, 2015)

 

        


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Năm 2016(Xem: 27934)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 25169)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 24817)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 21925)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20842)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20309)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20604)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 18518)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19836)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20070)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 17448)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 16451)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 11386)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com