CDs PH101-PH150

28 Tháng Mười 20141:22 SA(Xem: 20069)
Mười Lần Trót Lỡ – Phần 1
ID#: PH101
Mười Lần Trót Lỡ – Phần 2
ID#: PH101
Gạn Đục Khơi Trong
ID#: PH102
Phát Tâm Bồ Đề – Phần 1
ID#: PH103
Phát Tâm Bồ Đề – Phần 2
ID#: PH103
Phát Tâm Bồ Đề – Phần 3
ID#: PH103
Thế Nào Là Công Quả
ID#: PH104
Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc (Kinh Người Áo Trắng) Phần - 1
ID#: PH105
Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc (Kinh Người Áo Trắng) Phần - 2
ID#: PH105
Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc (Kinh Người Áo Trắng) Phần - 3
ID#: PH105
Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc (Kinh Người Áo Trắng) Phần - 4
ID#: PH105
Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc (Kinh Người Áo Trắng) Phần - 5
ID#: PH105
Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc (Kinh Người Áo Trắng) Phần - 6
ID#: PH105
Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc (Kinh Người Áo Trắng) Phần - 7
ID#: PH105
Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc (Kinh Người Áo Trắng) Phần - 8
ID#: PH105
Làm Sao Giết Được NgườI Trong Mộng
ID#: PH106
Phước Đức & Công Đức – Phần 1
ID#: PH107
Phước Đức & Công Đức – Phần 2
ID#: PH107
Ba Điều Giá Trị
ID#: PH108
Ý Nghĩa 7 Nạn Trong Kinh Phổ Môn
ID#: PH109
Thuyền Ra Biển Khổ (Mông Sơn Thí Thực) Phần - 1
ID#: PH110
Thuyền Ra Biển Khổ (Mông Sơn Thí Thực) Phần - 2
ID#: PH110
Thuyền Ra Biển Khổ (Mông Sơn Thí Thực) Phần - 3
ID#: PH110
Thuyền Ra Biển Khổ (Mông Sơn Thí Thực) Phần - 4
ID#: PH110
Tu Là Khéo Thêm Khéo Bớt
ID#: PH111
Qua Cơn Mê – Phần 1
ID#: PH112
Qua Cơn Mê – Phần 2
ID#: PH112
Qua Cơn Mê – Phần 3
ID#: PH112
Qua Cơn Mê – Phần 4
ID#: PH112
Ông Táo Về Trời
ID#: PH113
Năm Hợi Nói Chuyện Họ Trư
ID#: PH114
Hỏi đáp giữa Hàn Sơn và Thập Đắc – Phần 1
ID#: PH115
Hỏi đáp giữa Hàn Sơn và Thập Đắc – Phần 2
ID#: PH115
Tình Không Chết Theo Mùa Đông
ID#: PH116
Thương và Ghét
ID#: PH117
Pháp Hạnh Tinh Tấn
ID#: PH118
Tâm Sự VớI NgườI Xuất Gia – Phần 1
ID#: PH119
Tâm Sự VớI NgườI Xuất Gia – Phần 2
ID#: PH119
Tình Không Biên Giới
ID#: PH120
Phương Tiện
ID#: PH121
Uống Nước Nhớ Nguồn
ID#: PH122
Nối Lại Tình Xưa – Phần 1
ID#: PH123
Nối Lại Tình Xưa – Phần 2
ID#: PH123
Nối Lại Tình Xưa – Phần 3
ID#: PH123
Tưới Hoa
ID#: PH124
Những Gì Là Tối Thượng
ID#: PH125
Còn một Chút Để Thương
ID#: PH126
Cô Độc Mà Không Cô Đơn
ID#: PH127
Những Món Quà Quí Giá
ID#: PH128
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 1
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 2
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 3
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 4
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 5
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 6
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 7
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 8
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 9
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 10
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 11
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 12
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 13
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 14
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 15
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 16
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 17
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 18
ID#: PH129
Theo Dãu Đường Tăng (Tây Du Ký) Phần - 19
ID#: PH129
Ma Khảo – Phần 1
ID#: PH130
Ma Khảo – Phần 2
ID#: PH130
Ma Khảo – Phần 3
ID#: PH130
Lợi Ích Của Nghe Pháp
ID#: PH131
Ma Chướng – Phần 1
ID#: PH132
Ma Chướng – Phần 2
ID#: PH132
Ma Chướng – Phần 3
ID#: PH132
Ma Chướng – Phần 4
ID#: PH132
Đẹp Xãu – Giàu Nghèo
ID#: PH133
Nhân Diện và Chuyển Hóa Sợ Hải
ID#: PH134
Hãy Thắp Lên Chiếc Que Diêm
ID#: PH135
Đến Đi Thong Dong
ID#: PH136
Làm Mới Thân Tâm (Hồng Danh Bảo Sám) Phần - 1
ID#: PH137
Làm Mới Thân Tâm (Hồng Danh Bảo Sám) Phần - 2
ID#: PH137
Làm Mới Thân Tâm (Hồng Danh Bảo Sám) Phần - 3
ID#: PH137
Làm Mới Thân Tâm (Hồng Danh Bảo Sám) Phần - 4
ID#: PH137
Làm Mới Thân Tâm (Hồng Danh Bảo Sám) Phần - 5
ID#: PH137
Làm Mới Thân Tâm (Hồng Danh Bảo Sám) Phần - 6
ID#: PH137
Làm Mới Thân Tâm (Hồng Danh Bảo Sám) Phần - 7
ID#: PH137
Làm Mới Thân Tâm (Hồng Danh Bảo Sám) Phần - 8
ID#: PH137
Làm Mới Thân Tâm (Hồng Danh Bảo Sám) Phần - 9
ID#: PH137
Làm Mới Thân Tâm (Hồng Danh Bảo Sám) Phần - 10
ID#: PH137
Chú Chuột Trong Kinh Phật
ID#: PH138
Cầu Vừa Đủ Xài
ID#: PH139
Người Nhảy Khỏi Nước
ID#: PH140
Vui Khổ Do Đâu
ID#: PH141
Đền Ơn Phât
ID#: PH142
Ý Nghĩa Thờ Phật
ID#: PH143
Sen Nở Ban Mai (Công Phu Sáng) Phần - 1
ID#: PH144
Sen Nở Ban Mai (Công Phu Sáng) Phần - 2
ID#: PH144
Sen Nở Ban Mai (Công Phu Sáng) Phần - 3
ID#: PH144
Tiếng Hát Từ Trái Tim – Phần 1
ID#: PH145
Tiếng Hát Từ Trái Tim – Phần 2
ID#: PH145
Năm Sắc Hào Quang
ID#: PH146
Thiên Long Bát Bộ
ID#: PH147
Giá Trị Lời Nói
ID#: PH148
Năm Niềm Vui
ID#: PH149
Con Đường Xưa Ta Đi – Phần 1
ID#: PH150
Con Đường Xưa Ta Đi – Phần 2
ID#: PH150
Con Đường Xưa Ta Đi – Phần 3
ID#: PH150
Con Đường Xưa Ta Đi – Phần 4
ID#: PH150
Con Đường Xưa Ta Đi – Phần 5
ID#: PH150
Con Đường Xưa Ta Đi – Phần 6
ID#: PH150
Con Đường Xưa Ta Đi – Phần 7
ID#: PH150
Con Đường Xưa Ta Đi – Phần 8
ID#: PH150
Con Đường Xưa Ta Đi – Phần 9
ID#: PH150
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Năm 2016(Xem: 27928)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 25169)
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 29364)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 24813)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 21925)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20839)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20309)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20600)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 18518)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19834)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 17448)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 16450)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 11384)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com