CDs PH301- PH350

28 Tháng Mười 20143:35 CH(Xem: 20597)
Giảng Sư và Thính Chúng
ID# HP301
Biết Chuyển Nghiệp 1
ID# HP302
Biết Chuyển Nghiệp 2
ID# HP302
Tham Thiền 1
ID# HP303
Tham Thiền 2
ID# HP303
Hành Trang Cho Đời 1
ID# HP304
Hành Trang Cho Đời 2
ID# HP304
Ý Nghĩa Dâng Y
ID# HP305
Bồ Tát Giả, Bồ Tát Thật
ID# HP306
Chân Thiện Mỹ
ID# HP307
Tội Phước
ID# HP308
Sám Hối Cho Người Bệnh
ID# HP309
Ba Trọng Tâm Hành Xử
ID# HP310
Khổ
ID# HP311
Kim Sắc Di Đà
ID# HP312
Người Khéo Nói
ID# HP313
Vi Diệu Quang 1
ID# HP314
Vi Diệu Quang 2
ID# HP314
Không Có Thể ! 1
ID# HP315
Không Có Thể ! 2
ID# HP315
Không Có Thể ! 3
ID# HP315
Người Lướt Sóng
ID# HP316
Tương Trợ
ID# HP317
Bất Hòa Sa Bẩy
ID# HP318
Hãy Cám Ơn 1
ID# HP319
Hãy Cám Ơn 2
ID# HP319
Chiến Tranh và Hòa Bình
ID# HP320
Lòng Từ Vô Ngại 1
ID# HP321
Lòng Từ Vô Ngại 2
ID# HP321
Lòng Từ Vô Ngại 3
ID# HP321
Lòng Từ Vô Ngại 4
ID# HP321
Lòng Từ Vô Ngại 5
ID# HP321
Lòng Từ Vô Ngại 6
ID# HP321
Lòng Từ Vô Ngại 7
ID# HP321
Lòng Từ Vô Ngại 8
ID# HP321
Lòng Từ Vô Ngại 9
ID# HP321
Cố Vươn Lên
ID# HP322
Đặc Tính của Chánh Pháp
ID# HP323
Kiêu Mạn 1
ID# HP324
Kiêu Mạn 2
ID# HP324
Tứ Như Ý Túc 1
ID# HP325
Tứ Như Ý Túc 2
ID# HP325
Vạn Sự Cát Tường
ID# HP326
Lãng Tử Hồi Đầu
ID# HP327
Mười Phương Sen Nở 1
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 2
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 3
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 4
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 5
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 6
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 7
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 8
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 9
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 10
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 11
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 12
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 13
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 14
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 15
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 16
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 17
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 18
ID# HP328
Mười Phương Sen Nở 19
ID# HP328
Khôn Dại
ID# HP329
Tha Thứ
ID# HP330
Nét Đẹp Lòng Từ
ID# HP331
Rồng bay Phượng Múa
ID# HP332
Vốn Ít Lời Nhiều
ID# HP333
Tu Mau Kẻo Trể
ID# HP334
An Cư Lạc Nghiệp 1
ID# HP335
An Cư Lạc Nghiệp 2
ID# HP335
Tứ Chướng
ID# HP336
Chuẩn Bị cho Người Lâm Chung
ID# HP337
Nuôi Dưỡng Căn Lành
ID# HP338
Nhân Lành Quả Đẹp (32 tướng đẹp của Phật)
ID# HP339
Từng Bước Nở Hoa Sen
ID# HP340
Chuyển Hóa Thù Thắng
ID# HP341
Người Bạn Lành 1
ID# HP342
Người Bạn Lành 2
ID# HP342
Tịnh Nhân, Tịnh Quả
ID# HP343
An Trụ Trong Chánh Pháp
ID# HP344
Bảy Bước Chân hạnh Phúc
ID# HP345
Ngồi với Tăng Thân
ID# HP346
Một Hướng Mười Phương
ID# HP347
Giải Hận, Thù
ID# HP348
Tịnh Hóa Thân Tâm 1
ID# HP349
Tịnh Hóa Thân Tâm 2
ID# HP349
Cát Bụi Tuyệt Vời
ID# HP350
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Năm 2016(Xem: 28331)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 25453)
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 29734)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 25138)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22387)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 21105)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 21085)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 18838)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20124)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20355)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 17759)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 16862)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 11680)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com