CDs PH501 - PH542

31 Tháng Giêng 20151:52 SA(Xem: 29837)
*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)


PH501 - Giữ Tâm Thiền
(vấn đáp) (June 7, 2014)   


PH502 - Triết Lý Đập Muỗi (tư gia ĐH.Tâm Chánh California, June 8,2014)   


PH503 - Chuyên Cần Tu Tập (vấn đáp)(TDMây Từ June 9, 2014)  

PH504 - Chân Không Diệu Hữu (tư gia DH.Thanh Nhiên, June 10, 2014)   


PH505 - Tùng Lâm Trọng Yếu 1 (TV.Chánh Pháp Oklahoma, June 27, 2014)

  • Tùng Lâm Trọng Yếu 2 (TV. Chánh Pháp Oklahoma, June 28, 2014)  

  • Tùng Lâm Trọng Yếu 3 (TV. Chánh Pháp Oklahoma, June 28, 2014)   


PH506 - Hên Xui  (TV.Chánh Giác, June 29, 2014)


PH508 - Ba Pháp Hành (Chùa Lâm Tỳ Ni, July 5, 2014)   


PH509 - Duyên Lành Phát Tâm (NPĐViên Thông, July 11, 2014)    


PH510 - Tâm An Vạn Sự An (chùa Địa Tạng, July 13, 2014)    

 PH511 - Tứ Đại Thiên Vương (tv.Tây Thiên, August 1 - 10, 2014)
  

  • 2  

  • 3  

  • 4  


PH512 - Minh Châu Tích Trượng (chùa Hải Đức, Aug.17, 2014)    


PH513 - Lễ Phẫm Vu Lan (chùa Giác Lâm St.Clouds, Aug.23, 2014)   


PH514 - Tịnh Hóa Sáu Cõi (tv.Trúc Lâm, Aug.24, 2015)    


PH515 - Vô Thường và Sự Tu (tv.Trúc Lâm, Aug.31, 2014)   


PH516 - Đi Như Một Dòng Sông (vấn đáp)(tv.Tây Thiên, Sep.1, 2014)   


PH517 - Bảy Điều Không Thể Tránh (chùa Hải Đức Regina, Sep.7, 2014)   


PH518 - Ni Trưởng Đầu Tiên Trong Phật Giáo (Trúc Lâm, Sep.13, 2014)   


PH519 - Tổ Sư Khương Tăng Hội (Trúc Lâm. Sep.14, 2014)  


PH520 - Thánh Ni Khema (Trúc Lâm, Sep.20, 2014)   


PH521 - Ăn Chay và Niệm Phật (vấn đáp) (Trúc Lâm, Sep.21, 2014)   


PH522 - Lời Cảnh Tỉnh (Trúc Lâm, Sep.27, 2014)   


PH523 - Thánh Ni Liên Hoa Sắc (trúc Lâm, Sep.27, 2014)  


PH524 - Mộng (Houston, Oct.2, 2014)     


PH525 - Pháp Hạnh Người Niệm Phật (Huyền Quang, Oct.4, 2014)
1
2


PH526 - Uyển Chuyển để Tiến Tu (vấn đáp) (Huyền Quang, Oct.5, 2014)


PH527 - Bửa Ăn và Cuộc Sống (chùa Linh Sơn Austin, TX, Oct.6, 2014)   
1
2


PH528 - Khổ Hạnh Ni (Trúc Lâm, Oct.11, 2014)    


PH529 - Cách Báo Ân (Trúc Lâm, Oct.12, 2014)    


PH530 - Điều Ai Cũng Muốn (chùa Bồ Đề New Orleans, Oct.14, 2014)


PH531 - Chân Nguyên (chùa Chân Nguyên New Orleans, Oct.15, 2014)   


PH532 - Diệu Nghĩa Bồ Đề (chùa Bồ Đề New Orleans, Oct.15, 2014)
1
2


PH533 - Tùy Cơ Ứng Vật (Lương Hoàng Sám Khoa Nghi)(Trúc Lâm,Oct.25, 2014)  
1
2


PH534 - Nhìn Đời Qua 'Thập Như Thị' (Trúc Lâm, Nov.1. 2014)     
1
2


PH535 - Ban Tay Mầu Nhiệm (Trúc Lâm, Nov.2, 2014)   


PH536 - Pháp Lành Nuôi Dưỡng Thân Tâm (Trúc Lâm, Nov.30, 2014)   


PH537 - Tràng Hoa Đại Nguyện (kinh Thắng Man)(Trúc Lâm, Nov.8 - Dec.20,2014)
1  
2
3
4
5PH538 - Chùa Đất Phật Vàng (tv. Phước Đức, Houston Dec.14, 2014)PH539 - Phương Tiện Khéo (Viên Thông Tự, Houston, Dec.14, 2014)     PH540 - Chướng Ngại của Người Tu (Chùa Hương Lâm, Dec.14, 2014)    PH541 - Giới thiệu kinh Lăng Nghiêm (Trúc Lâm, Dec.27, 2014)   PH542 - Một Ngày Hai Việc Thiện (Trúc Lâm, Dec.28, 2014)     


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Năm 2016(Xem: 28452)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 25559)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 25207)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22491)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 21176)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20686)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 21198)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 18925)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20235)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20447)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 17841)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 16985)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 11768)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com