CDs PH401 – PH450

28 Tháng Mười 20143:55 CH(Xem: 22203)
Niệm Lành Sanh Tướng Đẹp
ID# PH401
Ba Ý Nghĩa Sadi
ID# PH402
Năm Đức Sadi
ID# PH403
Duyên May Mình Gặp Một Người
ID# PH404
Sống Không Phiền Não
ID# PH405
Dưỡng Tâm Không Thoái Chuyển 1
ID# PH406
Dưỡng Tâm Không Thoái Chuyển 2
ID# PH406
Vô Úy
ID# PH407
Phát Tâm và Lập Nguyện
ID# PH408
Bốn Pháp Gia Thịnh
ID# PH409
Tam Bảo Nhiệm Màu
ID# PH410
Tâm Quang
ID# PH411
Tu Tập
ID# PH412
Như Lai 1
ID# PH413
Như Lai 2
ID# PH413
Nhẫn Người hàng Xóm
ID# PH414
Rùa và Cá
ID# PH415
Nhặt Từng Chiếc Lá
ID# PH416
Vạn Phước
ID# PH417
Trái Tim Từ Bi
ID# PH418
Quán Âm
ID# PH419
Tu Thì Không Tù
ID# PH420
Niệm Định Tuệ
ID# PH421
Chín Chữ Cao Dày
ID# PH422
Gương Hiếu Hạnh
ID# PH423
Bần Nữ Bố Thí
ID# PH424
Công Đức Nghe Pháp 1
ID# PH425
Công Đức Nghe Pháp 2
ID# PH425
Lễ Bái Thanh Tịnh 1
ID# PH426
Lễ Bái Thanh Tịnh 2
ID# PH426
Bi Trí Dũng
ID# PH428
Sắc Hương Mỹ Vị
ID# PH429
Sống Trọn Vẹn
ID# PH430
Đôi Vai Gánh Vác
ID# PH431
Đức Lành Trong Sáng 1
ID# PH432
Đức Lành Trong Sáng 2
ID# PH432
Rửa Tâm
ID# PH433
Ăn Mặc
ID# PH434
Tâm Cung Kính
ID# PH435
Đạo Tràng Lý Tưởng
ID# PH436
Hương Vân
ID# PH437
Duyên Nợ
ID# PH438
Phật Tổ
ID# PH439
Quy Tắc Vàng
ID# PH440
Tam Tự Quy
ID# PH441
An Hòa Nhập Chúng
ID# PH442
Hộ Quốc An Dân 1
ID# PH443
Hộ Quốc An Dân 2
ID# PH443
Hộ Quốc An Dân 3
ID# PH443
Hộ Quốc An Dân 4
ID# PH443
Lễ của Nghĩa Tình (vấn đáp)
ID# PH444
Vì Sao Tu Không Tiến 1
ID# PH445
Vì Sao Tu Không Tiến 2
ID# PH445
5 Chướng của Ngũ Căn
ID# PH446
Độ Sanh Như Ấp Trứng 1
ID# PH447
Độ Sanh Như Ấp Trứng 2
ID# PH447
Phương Châm Học Đạo
ID# PH448
Biết Chướng – Vượt Chướng
ID# PH449
Phản Quan Tự Kỷ (Sám Ngã Niệm) 1
ID# PH450
Phản Quan Tự Kỷ (Sám Ngã Niệm) 2
ID# PH450
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Năm 2016(Xem: 28059)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 25269)
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 29442)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 24906)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20959)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20452)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20784)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 18618)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19930)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20189)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 17577)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 16603)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 11498)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com