CDs - Từng Giọt Sữa Thơm (tỳ ni nhật dụng thiết yếu)

20 Tháng Sáu 202011:18 SA(Xem: 1465)

Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)   
1163. Từng Giọt Sữa Thơm 45    
       
1163. Từng Giọt Sữa Thơm 44   
   
1163. Từng Giọt Sữa Thơm 43    
  
1163. Từng Giọt Sữa Thơm 42
        
1163. Từng Giọt Sữa Thơm 41    
    
1163. Từng Giọt Sữa Thơm 40
     

1163. Từng Giọt Sữa Thơm 39   
    
1163. Từng Giọt Sữa Thơm 38    
  
1163. Từng Giọt Sữa Thơm 37


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 36  

1163. Từng Giọt Sữa Thơm 35  

1163. Từng Giọt Sữa Thơm 34   
1163. Từng Giọt Sữa Thơm 33   


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 32  

1163. Từng Giọt Sữa Thơm 31  


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 30   


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 29   


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 28   

1163. Từng Giọt Sữa Thơm 27
  
1163. Từng Giọt Sữa Thơm 26    


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 25  
 
1163. Từng Giọt Sữa Thơm 24   


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 23   


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 22  


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 21  

1163. Từng Giọt Sữa Thơm 20     

1163. Từng Giọt Sữa Thơm 19  

1163. Từng Giọt Sữa Thơm 18   


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 17   


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 16    


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 15  


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 14  

1163. Từng Giọt Sữa Thơm 13   


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 12      


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 11  

1163. Từng Giọt Sữa Thơm 10    


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 9   

1163. Từng Giọt Sữa Thơm 8   

1163. Từng Giọt Sữa Thơm 7    


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 6   


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 5   


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 4  
 
1163. Từng Giọt Sữa Thơm 3  


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 2   


1163. Từng Giọt Sữa Thơm 1 (tỳ ni nhật dụng thiết yếu) Tv. Trúc Lâm 13-4-2020   
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 3097)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 3280)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 12485)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 9741)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 13156)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 8479)
02 Tháng Năm 2018(Xem: 12496)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 14001)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 14584)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14693)
06 Tháng Năm 2016(Xem: 21512)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 19137)
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 26661)
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 25659)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 21403)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 18948)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com