CDs 2019 (2)

23 Tháng Chín 20195:45 CH(Xem: 19790)
*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)


1077. Ai Cũng Phóng Một Cây Lao
(chùa Niệm Phật St.Paul,MN 31-8-2019)   


1076. Ước Nguyện Người Con Hiếu (Sám Vu Lan) chùa Hải Đức Regina 25-8-2019  


1075. Đối Tượng Cứu Khổ
(chùa Hải Đức Regina 25-8-2019)    


1074. Chánh Tâm
(chùa Chách Tâm Sakatchewan 24-8-2019)
   

1073. Trí Bi Song Vận (vấn đáp)
Tv. Tây Thiên Westlock, 10-8-2019  


1072. Hảo Tâm Xuất Gia  
(Tv. Tây Thiên, Westlock, AB 3-8-2019)    


1071. Tu Tập
 (Tv. Tây Thiên Westlock, AB 1-8-2019)     


1070. Biết Cách Lo Cho Người Thương (vấn đáp)
tư gia PT Phước Trí, Alamada,CA 15-7-2019 


1069. Tình Thương Dành Cho Nhau
(Âu Cơ Centre Sanfrancisco, CA 14-7-2019)   


1068. Khi Rồng Khi Hổ  
(tư gia PT Nguyên Tú SJ, CA 13-7-2019)   


1067. Sự Thành Tựu Của Các Duyên (vấn đáp)
Chùa Bảo Phước SJ, CA 13-7-2019  


1066. Phát Triển Căn Lành
(chùa Bảo Phước SJ, CA 13-7-2019)   


1065. Quán Các Duyên
(tư gia PT Tuệ Hoằng & Tâm Xuân SJ CA 12-7-2019)  


1064. Tu Thiền
(tư gia PT Hưởng Hà SJ, CA 11-7-2019)      


1063. Hướng Con Theo Đạo (vấn đáp)  
tư gia Diệu Trí SJ,CA 9-7-2019    


1062. Thiện Nguyện và Từ Thiện
(TV. Trúc Lâm, Edmonton 7-7-2019)
 
 
1061. Tánh Không (vấn đáp)
 chùa Tích Lan Mississauga, ON 1-7-2019    


1060. Tập Suy Nghĩ Đơn Giản
(chùa Tích Lan, Mississaga, ON 1-7-2019)   


1059. Hai Lực Dung Thông (vấn đáp) 
Chùa Từ Ân, Ottawa, ON 30-6-2019    


1058. Pháp Tăng Trưởng, Thành Tựu  
(Chùa Từ Ân, Ottawa, ON 30-6-2019)    


1057. Sám Hối Chân Chân (vấn đáp)
Chùa Từ Ân, Ottawa, ON 29-06-2019     


1056. Không Phải Nhịn Ăn Là Tu (vấn đáp)
Chùa Từ Ân, Ottawa 29-6-2019    


1055. Pháp Tăng Trưởng , Thành Tựu  
(chùa Từ Ân, Ottawa, ON 29-6-2019)   


1054. Điều Chỉnh Cuộc Sống
(Tv. TRúc Lâm 23-6-2019)   


1053. Sự Hành Trì Hằng Ngày 1
(chùa Lâm Tỳ Ni, Lawrence, MA 20-6-2019)   

Sự Hành Trì Hằng Ngày 2
(chùa Lâm Tỳ Ni, Lawrence, MA 20-6-2019)   


1052. Niềm Vui Nhỏ Mỗi Ngày
(TX Ngọc Phước, Oregon 14-6-2019)  


1051. Tu Dưỡng
(Hội Trường Cotton Ballroom, Hillsboro, Oregon 13-6-2019)   


1050. Viên Âm
(TV Viên Âm, Montgomery AL, 10.6.2019)    


1049. Lợi Ích Thuyết Pháp Giảng Kinh
(Birmingham, AL 9-6-2019)  


1048. Biết Khổ Thì Giảm Khổ (vấn đáp)
Tv. Liên Trì Mount Vermont, AL 9-6-2019  


1047. Trí Biết Thế Gian 1 
(TV. Liên Trì, Mount Vernont, AL 8-6-2019)  

Trí Biết Thế Gian 2
(TV. Liên Trì, Mount Vernont, AL 8-6-2019)  


1046. Nhị Đế Dung Thông
(chùa Diệu Đế Pensecola, FL 7-6-2019)  


1045. Duy Ngã Độc Tôn
(Tv. Từ Vân, Morrison, CO 2-6-2019)  


1044. Tám Đường Chứng Đạo (kinh Bát Niệm) 1 
(Tv. Từ Vân, Morrison, CO 31/5 & 1/6- 2019) 

Tám Đường Chứng Đạo (kinh Bát Niệm) 2 (Tv. Từ Vân, Morrison, CO 31/5 & 1/6- 2019)
Tám Đường Chứng Đạo (kinh Bát Niệm) 3 (Tv. Từ Vân, Morrison, CO 31/5 & 1/6- 2019)
Tám Đường Chứng Đạo (kinh Bát Niệm) 4 (Tv. Từ Vân, Morrison, CO 31/5 & 1/6- 2019)


1043. Niệm Niệm Tương Tục  (vấn đáp)
chùa Tây Trúc Kelowna 26-5-2019  


1042. Thân Tại Gia Tâm Xuất Gia
(Chùa Bát Nhã California, 23.5.2019)

  
1041. Biến Dịch Vô Thường
(chùa Bảo Phước San Jose 20-5-2019)  


1040. Khó Thay Sống Đời Lành
(Tv. Phổ Đức Calgary, AB 19-5-2019)

 
1039. Tái Sinh
(Chùa Hải Đức Regina 12-5-2019)   


1038. Chân Nhân 1 
(chùa Hải Đức Regina 11-12/5/2019)  

Chân Nhân 2
(chùa Hải Đức Regina 11-12/5/2019)  



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 31113)
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 29734)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 25138)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22387)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 21105)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20597)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 21085)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 18838)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20124)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20355)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 17759)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 16862)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 11680)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com