Tuyết Xuân Ở TV Trúc Lâm Và TV Tây Thiên

29 Tháng Mười 20148:23 CH(Xem: 18789)
Tuyết _ Xuân trải trắng bốn bề
Trúc Lâm Tu Viện, đường về Tây Thiên
Thong dong từng bước vào thiền
Ô hay! Cỏi tịnh bình yên tháng ngày!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
31 Tháng Giêng 201511:35 SA(Xem: 19049)
29 Tháng Mười 20148:33 CH(Xem: 19955)
29 Tháng Mười 20148:33 CH(Xem: 17757)
29 Tháng Mười 20148:33 CH(Xem: 19785)
29 Tháng Mười 20148:32 CH(Xem: 20909)
29 Tháng Mười 20148:32 CH(Xem: 18479)
29 Tháng Mười 20148:31 CH(Xem: 19426)
29 Tháng Mười 20148:31 CH(Xem: 20367)
29 Tháng Mười 20148:31 CH(Xem: 20220)
29 Tháng Mười 20148:30 CH(Xem: 18410)
29 Tháng Mười 20148:30 CH(Xem: 19992)
29 Tháng Mười 20148:30 CH(Xem: 18825)
29 Tháng Mười 20148:29 CH(Xem: 17441)
29 Tháng Mười 20148:29 CH(Xem: 18479)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com