Tuyết Xuân Ở TV Trúc Lâm Và TV Tây Thiên

29 Tháng Mười 20148:23 CH(Xem: 16207)
Tuyết _ Xuân trải trắng bốn bề
Trúc Lâm Tu Viện, đường về Tây Thiên
Thong dong từng bước vào thiền
Ô hay! Cỏi tịnh bình yên tháng ngày!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười 20147:58 CH(Xem: 18609)
29 Tháng Mười 20147:57 CH(Xem: 18322)
29 Tháng Mười 20147:56 CH(Xem: 19537)
29 Tháng Mười 20147:55 CH(Xem: 15435)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com