Tuyết Xuân Ở TV Trúc Lâm Và TV Tây Thiên

29 Tháng Mười 20148:23 CH(Xem: 19106)
Tuyết _ Xuân trải trắng bốn bề
Trúc Lâm Tu Viện, đường về Tây Thiên
Thong dong từng bước vào thiền
Ô hay! Cỏi tịnh bình yên tháng ngày!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười 20148:30 CH(Xem: 19194)
29 Tháng Mười 20148:29 CH(Xem: 17787)
29 Tháng Mười 20148:29 CH(Xem: 18799)
29 Tháng Mười 20148:21 CH(Xem: 19963)
29 Tháng Mười 20148:21 CH(Xem: 16368)
29 Tháng Mười 20148:20 CH(Xem: 18427)
29 Tháng Mười 20148:20 CH(Xem: 16482)
29 Tháng Mười 20148:20 CH(Xem: 17863)
29 Tháng Mười 20148:20 CH(Xem: 19250)
29 Tháng Mười 20148:19 CH(Xem: 19294)
29 Tháng Mười 20148:19 CH(Xem: 17885)
29 Tháng Mười 20148:19 CH(Xem: 17663)
29 Tháng Mười 20148:18 CH(Xem: 18036)
29 Tháng Mười 20148:18 CH(Xem: 19094)
29 Tháng Mười 20148:17 CH(Xem: 20124)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com