Tết Quý Tỵ 2013

29 Tháng Mười 20148:31 CH(Xem: 17403)
Tết đến thấp nén hương, nguyện năm mới vun bồi Hiểu Biết
Xuân về dâng ngọn nến,  cầu tân niên khơi suối Tình Thương
Thầy. Thích Pháp Hòa
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười 20148:32 CH(Xem: 18486)
29 Tháng Mười 20148:32 CH(Xem: 15701)
29 Tháng Mười 20148:31 CH(Xem: 16792)
29 Tháng Mười 20148:31 CH(Xem: 17876)
29 Tháng Mười 20148:30 CH(Xem: 15999)
29 Tháng Mười 20148:30 CH(Xem: 17496)
29 Tháng Mười 20148:30 CH(Xem: 15774)
29 Tháng Mười 20148:29 CH(Xem: 15043)
29 Tháng Mười 20148:29 CH(Xem: 15880)
29 Tháng Mười 20148:23 CH(Xem: 16430)
29 Tháng Mười 20148:21 CH(Xem: 17054)
29 Tháng Mười 20148:21 CH(Xem: 13913)
29 Tháng Mười 20148:20 CH(Xem: 15738)
29 Tháng Mười 20148:20 CH(Xem: 13473)
29 Tháng Mười 20148:20 CH(Xem: 15047)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com