Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 12, Lễ Lạc Thành Quán Âm Bảo Đài và Đại Lễ Vu Lan (phần 2)

30 Tháng Giêng 201511:39 CH(Xem: 21020)
JNP_8381JNP_8383JNP_8389JNP_8391JNP_8399JNP_8402JNP_8412JNP_8415JNP_8416JNP_8418JNP_8421JNP_8424JNP_8430JNP_8431JNP_8433JNP_8440JNP_8441JNP_8444JNP_8447JNP_8449JNP_8450JNP_8452JNP_8456JNP_8459JNP_8468JNP_8469JNP_8470JNP_8479JNP_8481JNP_8482JNP_8485JNP_8487JNP_8490JNP_8491JNP_8498JNP_8507JNP_8512JNP_8515JNP_8518JNP_8528JNP_8531JNP_8846JNP_8858JNP_8863JNP_8864JNP_8866JNP_8873JNP_8875JNP_8951JNP_8954JNP_8957JNP_8958JNP_8959JNP_8960JNP_8961JNP_8972JNP_8974JNP_8975JNP_8985JNP_8990JNP_9027JNP_9030JNP_9043JNP_9045JNP_9061JNP_9062JNP_9067JNP_9072JNP_9083JNP_9085JNP_9115JNP_9143JNP_9148JNP_9155JNP_9157JNP_9158JNP_9161JNP_9163JNP_9165JNP_9166JNP_9167JNP_9173JNP_9174JNP_9175JNP_9176JNP_9177JNP_9178JNP_9179JNP_9182JNP_9183JNP_9185JNP_9191JNP_9192JNP_9193JNP_9194JNP_9196JNP_9197JNP_9199JNP_9201JNP_9202JNP_9203JNP_9205JNP_9206JNP_9207JNP_9208JNP_9209JNP_9210JNP_9211JNP_9212JNP_9213JNP_9214JNP_9215JNP_9217JNP_9218JNP_9219JNP_9220JNP_9221JNP_9222JNP_9224JNP_9226JNP_9228JNP_9229JNP_9230JNP_9231
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
31 Tháng Giêng 201511:35 SA(Xem: 19049)
29 Tháng Mười 20148:33 CH(Xem: 19955)
29 Tháng Mười 20148:33 CH(Xem: 17757)
29 Tháng Mười 20148:33 CH(Xem: 19785)
29 Tháng Mười 20148:32 CH(Xem: 20909)
29 Tháng Mười 20148:32 CH(Xem: 18479)
29 Tháng Mười 20148:31 CH(Xem: 19426)
29 Tháng Mười 20148:31 CH(Xem: 20367)
29 Tháng Mười 20148:31 CH(Xem: 20220)
29 Tháng Mười 20148:30 CH(Xem: 18410)
29 Tháng Mười 20148:30 CH(Xem: 19992)
29 Tháng Mười 20148:30 CH(Xem: 18825)
29 Tháng Mười 20148:29 CH(Xem: 17441)
29 Tháng Mười 20148:29 CH(Xem: 18479)
29 Tháng Mười 20148:23 CH(Xem: 18789)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com