Tuyết Xuân Ở TV Trúc Lâm Và TV Tây Thiên

29 Tháng Mười 20148:23 CH(Xem: 16206)
Tuyết _ Xuân trải trắng bốn bề
Trúc Lâm Tu Viện, đường về Tây Thiên
Thong dong từng bước vào thiền
Ô hay! Cỏi tịnh bình yên tháng ngày!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Sáu 20153:41 CH(Xem: 30062)
19 Tháng Tư 201512:35 CH(Xem: 24516)
14 Tháng Tư 20152:52 CH(Xem: 22079)
12 Tháng Hai 20154:52 CH(Xem: 22153)
08 Tháng Tư 20158:39 CH(Xem: 20697)
07 Tháng Ba 20152:14 CH(Xem: 20969)
05 Tháng Ba 20152:28 CH(Xem: 16353)
03 Tháng Ba 20159:35 SA(Xem: 18672)
29 Tháng Mười 20148:33 CH(Xem: 17047)
29 Tháng Mười 20148:33 CH(Xem: 15575)
29 Tháng Mười 20148:33 CH(Xem: 16034)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com