Thầy thăm Phật Tử vùng Bắc Cali - 19.10.2017

04 Tháng Mười Một 20178:02 SA(Xem: 9721)
22688106_1487846684583808_6005203450105109266_n22728754_1487846777917132_6156695362662376020_n22780150_1487846667917143_176377706997343270_n22780231_1487846841250459_5120358954858049324_n22788994_1487846671250476_5283367596517189742_n22814080_1487846797917130_5213231394947851853_n22851743_1487846897917120_2949972543669835097_n22851743_1487846897917120_2949972543669835097_nD61_4256D61_4257D61_4258D61_4259D61_4260D61_4261D61_4262D61_4263D61_4264D61_4265D61_4272D61_4272 (1)D61_4273D61_4274D61_4275D61_4275 (1)D61_4276D61_4277D61_4278D61_4279D61_4280D61_4281D61_4283D61_4284D61_4285D61_4286D61_4287D61_4288D61_4289D61_4290D61_4292D61_4293D61_4294D61_4295D61_4296D61_4297D61_4298D61_4299D61_4300D61_4301D61_4302D61_4303D61_4304D61_4305D61_4306D61_4307D61_4310D61_4311D61_4312D61_4313D61_4314D61_4315D61_4316D61_4321D61_4322D61_4323D61_4324D61_4325D61_4326D61_4327D61_4328D61_4329D61_4330D61_4331D61_4332D61_4333D61_4334D61_4335D61_4338D61_4339D61_4340D61_4341D61_4344D61_4345D61_4346D61_4347D61_4348D61_4349D61_4350D61_4352D61_4353D61_4354D61_4355D61_4356D61_4357D61_4358D61_4359D61_4360D61_4361D61_4362D61_4363D61_4364D61_4366D61_4368D61_4370D61_4372D61_4373D61_4374D61_4375D61_4376D61_4377D61_4380D61_4394D61_4397D61_4401D61_4405D61_4408D61_4409D61_4410D61_4412D61_4413D61_4414D61_4415
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
31 Tháng Ba 20179:11 CH(Xem: 13463)
28 Tháng Ba 20173:21 CH(Xem: 12564)
15 Tháng Hai 20179:15 SA(Xem: 16546)
31 Tháng Giêng 20177:35 CH(Xem: 18903)
27 Tháng Giêng 20179:02 SA(Xem: 14839)
07 Tháng Giêng 20179:21 SA(Xem: 12001)
02 Tháng Giêng 201710:47 SA(Xem: 15402)
18 Tháng Mười 20164:19 CH(Xem: 13586)
11 Tháng Mười 20164:25 CH(Xem: 19297)
26 Tháng Tám 20169:21 CH(Xem: 12023)
18 Tháng Tám 201611:47 SA(Xem: 18539)
11 Tháng Tám 201610:15 SA(Xem: 21219)
02 Tháng Tám 20168:16 CH(Xem: 15711)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com