Thầy thăm Phật Tử vùng Bắc Cali - 19.10.2017

04 Tháng Mười Một 20178:02 SA(Xem: 11607)
22688106_1487846684583808_6005203450105109266_n22728754_1487846777917132_6156695362662376020_n22780150_1487846667917143_176377706997343270_n22780231_1487846841250459_5120358954858049324_n22788994_1487846671250476_5283367596517189742_n22814080_1487846797917130_5213231394947851853_n22851743_1487846897917120_2949972543669835097_n22851743_1487846897917120_2949972543669835097_nD61_4256D61_4257D61_4258D61_4259D61_4260D61_4261D61_4262D61_4263D61_4264D61_4265D61_4272D61_4272 (1)D61_4273D61_4274D61_4275D61_4275 (1)D61_4276D61_4277D61_4278D61_4279D61_4280D61_4281D61_4283D61_4284D61_4285D61_4286D61_4287D61_4288D61_4289D61_4290D61_4292D61_4293D61_4294D61_4295D61_4296D61_4297D61_4298D61_4299D61_4300D61_4301D61_4302D61_4303D61_4304D61_4305D61_4306D61_4307D61_4310D61_4311D61_4312D61_4313D61_4314D61_4315D61_4316D61_4321D61_4322D61_4323D61_4324D61_4325D61_4326D61_4327D61_4328D61_4329D61_4330D61_4331D61_4332D61_4333D61_4334D61_4335D61_4338D61_4339D61_4340D61_4341D61_4344D61_4345D61_4346D61_4347D61_4348D61_4349D61_4350D61_4352D61_4353D61_4354D61_4355D61_4356D61_4357D61_4358D61_4359D61_4360D61_4361D61_4362D61_4363D61_4364D61_4366D61_4368D61_4370D61_4372D61_4373D61_4374D61_4375D61_4376D61_4377D61_4380D61_4394D61_4397D61_4401D61_4405D61_4408D61_4409D61_4410D61_4412D61_4413D61_4414D61_4415
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Hai 201810:47 SA(Xem: 12246)
06 Tháng Hai 20185:21 CH(Xem: 12106)
06 Tháng Hai 20185:15 CH(Xem: 11781)
29 Tháng Giêng 201810:25 SA(Xem: 12026)
11 Tháng Giêng 20181:23 CH(Xem: 12547)
11 Tháng Giêng 20181:11 CH(Xem: 12779)
03 Tháng Giêng 20185:29 CH(Xem: 12393)
03 Tháng Giêng 20184:25 CH(Xem: 12588)
23 Tháng Mười Hai 20178:06 CH(Xem: 12829)
04 Tháng Mười Hai 20175:30 CH(Xem: 12142)
08 Tháng Mười Một 20178:10 CH(Xem: 11833)
08 Tháng Mười Một 20175:30 CH(Xem: 14409)
04 Tháng Mười Một 20177:59 SA(Xem: 11614)
04 Tháng Mười Một 20177:40 SA(Xem: 10754)
04 Tháng Mười Một 20177:05 SA(Xem: 10867)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com