Khóa Tu Gieo Duyên Kỳ 7 (III)

29 Tháng Mười 20148:03 CH(Xem: 18827)
Lễ xả giới và phát Chứng Điệp khóa tu ngày 10 tháng 8 năm 2010.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười 20148:17 CH(Xem: 20124)
29 Tháng Mười 20148:17 CH(Xem: 18640)
29 Tháng Mười 20148:17 CH(Xem: 20019)
29 Tháng Mười 20148:05 CH(Xem: 19207)
29 Tháng Mười 20148:05 CH(Xem: 19033)
29 Tháng Mười 20148:05 CH(Xem: 21564)
29 Tháng Mười 20148:05 CH(Xem: 22187)
29 Tháng Mười 20148:04 CH(Xem: 22167)
29 Tháng Mười 20148:04 CH(Xem: 23105)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com