Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 8

29 Tháng Mười 20148:14 CH(Xem: 17279)
Hình ảnh của khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 8 tại Tu Viện Tây Thiên (August 1 – 10, 2011)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười 20148:05 CH(Xem: 18700)
29 Tháng Mười 20148:05 CH(Xem: 21047)
29 Tháng Mười 20148:05 CH(Xem: 21798)
29 Tháng Mười 20148:04 CH(Xem: 21752)
29 Tháng Mười 20148:04 CH(Xem: 22665)
29 Tháng Mười 20148:04 CH(Xem: 19818)
29 Tháng Mười 20148:03 CH(Xem: 17646)
29 Tháng Mười 20148:03 CH(Xem: 21215)
29 Tháng Mười 20148:03 CH(Xem: 18497)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com