DVDs - Tụng Kinh

11 Tháng Tư 20208:41 SA(Xem: 4207)


Kênh YouTube TuVien TrucLam và Facebook   


Đại Bi Sám Pháp  (tụng)     


Sám Hối Sáu Căn (tụng)  


Kinh Vu Lan  (tụng) 


Chú Đại Bi   (tụng) 


Kinh Vu Lan  (tụng)     


   
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com