CDs - Kinh Tụng

03 Tháng Mười Một 20148:17 CH(Xem: 143210)

Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)Kệ Thỉnh Chuông
  
 
Kinh Vu Lan  


Chú Đại Bi
   

              
Kinh Cầu An   

             
Nghi Thức Tụng Niệm  


Sám Pháp Đại Bi   
    48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà
ID#: PHT001
Sám Hối Sáu Căn
ID#: PHT002
Kinh A Di Đà
ID#: PHT003
Sám Dược Sư – Phần 1
ID#: PHT004a
Sám Dược Sư – Phần 2
ID#: PHT004b
Sám Dược Sư – Phần 3
ID#: PHT004c
Kinh Thập Thiện
ID#: PHT005
Nghi Thức Tụng Ngủ Giới Và Thập Thiện
ID#: PHT006
Nghi Thức Tụng Bồ Tát Giới
ID#: PHT007
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com