INVITATION (THÔNG BÁO KHÓA TU MÙA HÈ 2017 Tại Tu Viện Tây Thiên)

18 Tháng Tư 20179:52 CH(Xem: 12029)

Xin hoan hỷ bấm vào để download:  Retreat invitation


EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE
TU VIỆN TRÚC LÂM MONASTERY
11328-97 St. Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA. Tel. (780)471-1093 Fax.(780)471-5394
April 15th, 2017
INVITATION
Re: Annual Summer Retreat
Inauguration ceremony of the Buddha’ statue, Dharma Hall, World Peace Prayer Bell
Candle Vigil Ceremony for the World Peace
Dear Dharma brothers and sisters,
According to the Buddhist tradition, practitioners will gather together to attend the retreats.
On behalf of the Organizing Committee, I would like to take this opportunity to invite you and
your family to join our annual Summer Retreats and Ceremonies as follows:
- July 22nd – Youth Retreat for 7 to 12 years old.
- July 23rd – 26th – Teenager Retreat for 12 years and older
- August 1st – 10th – Short-term Monastic Summer Retreat
- August 5th – Candle vigil for World Peace at 9:00 PM.
- August 6th - Inauguration Ceremony and Parents Day
The Retreat and Ceremonies are in Westlock Meditation Centre 58012 Range Road 270,
Westlock County, Alberta, Canada.
The retreats and ceremonies will be led by the Venerable Monks and Nuns. We hope that you
could arrange your precious time to participate in the retreat and join us in the great ceremonies
in order to cultivate our inner peace and sharing with others. All participants will be provided
vegetarian food, accommodations and transportation.
Please contact to inform us of your name, arrival date and time. For further information please
contact brother Tinh Chon at (780) 471-1093 or by email at tvtruclam97@gmail.com . We look
forward to your visit to our monastery. May you all be well and in peace.
Yours in the Dharma,
Ven. Thich Phap Hoa
Aka Huynh Thanh Toan
Chairman


THÔNG BÁO
KHÓA TU MÙA HÈ 2017
Tại Tu Viện Tây Thiên
Kính bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng, Ni
Kính thưa quý vị thiện tín Phật tử,
Chúng con/chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư tôn tịnh đức Tăng-già hoan hỉ
quang lâm tham dự khóa an cư kiết hạ, đồng thời kính mời quý thiện tín Phật tử
gần xa tham dự khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần thứ 15 tại Tu viện Tây Thiên,
Westlock, Canada.
Sau đây chúng con / chúng tôi xin thông báo sơ khởi những ngày quan trọng cho
khóa tu năm nay để chư tôn đức và quý Phật tử tiện việc sắp xếp.
- Từ 22-26 tháng 7 - Khóa tu mùa hè cho các em thanh thiếu niên.
- Từ 28-30 tháng 7 - Cung đón chư Tôn đức và quý Phật tử tu sinh.
- Thứ hai 31 tháng 7 - Sám hối và họp chúng lúc 7:00 tối.
- Thứ ba 01 tháng 8 - Kết giới an cư cho chúng xuất gia lúc 6:00 sáng và
truyền giới xuất gia gieo duyên cho chúng cư sĩ lúc 9:00 sáng.
- Thứ bảy 05 tháng 8 - Lễ vía Bồ Tát Quán Âm, thắp nến cầu nguyện 7:00 tối.
- Chủ nhật 06 tháng 8 - Đại Lễ Vu Lan lúc 11:00 sáng.
- Thứ năm 10 tháng 8, gồm:
- Lễ tự tứ của chúng xuất gia lúc 6:00 sáng.
- Cấp chứng điệp khóa tu lúc 9:00 sáng
- Xả giới xuất gia gieo duyên lúc 12:00 trưa
- Lễ truyền <Tại Gia Bồ Tát Giới> lúc 2:30 chiều
- Khóa tu hoàn mãn lúc 5:00 chiều.
Chúng con / chúng tôi xin nhắc lại tên của phi trường là <Edmonton International
Airport (YEG)>. Đồng thời chúng con / chúng tôi cũng xin quý Ngài và quý tu
sinh hãy cố gắng chọn <giờ phút> đến phi trường Edmonton không quá 10:00 giờ
tối để tránh trường hợp các chuyến bay bị đình trệ (delay) hay bị hủy (cancel) và
đở phần vất vả cho Ban Vận Chuyển. Quý Ngài và quý vị có thể gửi ngày giờ và
chuyến bay qua email tvtruclam97@gmail.com , hoặc ghi danh với Sư chú Tịnh
Chơn số điện thoại (780) 471-1093, hay Thầy Đức Tạng số điện thoại (780) 278-
0409.
Kính chúc chư tôn tịnh đức Tăng-già và quý thiện tín Phật tử, thân tâm an vui, tùy
tâm vô ngại.
Edmonton 15.4.2017
Tu viện Trúc Lâm*** Cách Ghi Tham Dự Danh Các Khóa Tu ... 
Chúng con / chúng tôi xin nhắc lại tên của phi trường là <Edmonton International
Airport (YEG)>. Đồng thời chúng con / chúng tôi cũng xin quý Ngài và quý tu
sinh hãy cố gắng chọn <giờ phút> đến phi trường Edmonton không quá 10:00 giờ
tối để tránh trường hợp các chuyến bay bị đình trệ (delay) hay bị hủy (cancel) và
đở phần vất vả cho Ban Vận Chuyển. Quý Ngài và quý vị có thể gửi ngày giờ và
chuyến bay qua email tvtruclam97@gmail.com , hoặc ghi danh với Sư chú Tịnh
Chơn số điện thoại (780) 471-1093, hay Thầy Đức Tạng số điện thoại (780) 278-
0409.
Kính chúc chư tôn tịnh đức Tăng-già và quý thiện tín Phật tử, thân tâm an vui, tùy
tâm vô ngại.
Edmonton 15.4.2017
Tu viện Trúc Lâm
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com