CDs 2016 (2)

02 Tháng Mười Hai 20169:25 SA(Xem: 21832)
*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)


PH708. Bốn Điều Cần Có (Chùa Hải Đức 15.5.2016)        
   
PH709. Bảy Yếu Tố Giác Ngộ (Chùa Hải Đức, 15.5.2016)        

PH710. Hạnh Con Voi (tư gia Nguyên Thịnh, Hamilton, ON 23.5.2016)  

PH711. Thống Lý Đại Chúng (vấn đáp -tư gia Nguyên Thịnh, Hamilton, ON 23.5.2016) 

PH712. Tu Trong Bổn Phận (vấn đáp) - tư gia Nguyên Thịnh,23.5.2016  
   
PH713. Khai-Thị-Ngộ-Nhập (chùa Phổ Minh, Windsor, ON 29.5.2016)  

PH714. Bốn Điều Thuận Lợi (chùa Phước Hải, Charlotte, NC 4.6.2016)  
         
PH715. Động Thổ Khai Hoang (chùa Phước Hải, Charlotte, NC 5.6.2016)  
      
PH716. Lợi Ích Đi Chùa (vấn đáp, chùa Phước Hải, Charlotte, NC 5.6.2016)
    
PH717. Diệu Ý Liên Hoa (chùa Liên Hoa, Charlotte, NC 5.6.2016)            

PH718. Chăm Sóc Người Bệnh (chùa PGVN Boston, MA 14.6.2016)      

PH719. Pháp Giới Dung Thông (Tv. Trúc Lâm, 26.6.2016)        

PH720. Phòng Hộ và Chuyển Hóa 1 (Tv. Trúc Lâm, 3.7.2016)    
Phòng Hộ và Chuyển Hóa 2 (Tv. Trúc Lâm, 10.7.2016) 

PH721. Dụng Thân Lúc Khỏe (Tv. Trúc Lâm 17.7.2016)  

Ph722. Xuất Gia - Gieo Duyên - Tu Học (tv. Tây Thiên 1.8.2016)     

PH723. Tâm Niệm Của Người Xuất Gia (Tv. Tây Thiên 3.8.2016)    

PH724. Chư Hạnh Pháp Môn 1 (Tv. Từ Vân, CO 18.8.2016)  
                      Chư Hạnh Pháp Môn 2 (Tv. Từ Vân, CO 18.8.2016)

PH725. Không Phải Cầu Mà Được (Tv. Từ Vân CO 19.8.2016)      

PH726. Năm Căn Rong Ruổi (vấn đáp) Tv. Từ Vân 20.8.2016)       

PH727. Cúng Dường Bình Đẳng (vấn đáp) Tv. Từ Vân 20.8.2016      
     
PH728. Mục Liên Cứu Mẹ (Tv. Từ Vân 21.8.2016)        
 
PH729. Đất - Nước Nhiệm Mầu (chùa Viên Quang, Cleveland, Ohio 25.8.2016)      

PH730. Chánh Hạnh Vãng Sanh (chùa Niệm Phật, St.Paul, Minsotta 26.8.2016)     

PH731. Đôi Vai Cảm Thông (chùa Giác Lâm, St.Clouds, MN 27.8.2016)      
  
PH732. Tình Cây Táo (chùa Hải Đức, Regina 28.8.2016)      

PH733. Xuất Gia - Thọ Giới (Tv.Hương Vân, 3.9.2016)           
              
PH734. Cửu Phẩm Liên Hoa (Tv.Hương Vân, 4.9.2016)    
              
PH735. Hữu Tình - Vô Tình (vấn đáp) tv. Hương Vân, Vancouver)    
     

PH736. Người Đáng Kính (chùa Chánh Tâm Saskatoon, Sept.17, 2016)

PH737. Hộ Pháp - Tiêu Diện (chùa Chánh Tâm, Saskatoon, Canada 18.9.2016)  

PH738. Phật tử và Tang Chế (vấn đáp) chùa Chánh Tâm, Saskatoon, 18.9.2016  
    
PH739. Cần Quên - Nên Nhớ (Tv. Trúc Lâm 25.9.2016)  

PH740. Trân Quý Thời gian (Chùa Liên Hoa, Chicago, IL 30.9.2016)
            
PH741. Sám Hối Nghiệp Chướng (chùa Phổ Hiền, 1.10.2016)  

PH742. Ganh Tị và Tùy Hỉ (chùa Quang Minh, Chicago, IL 1.10.2016)  
  
PH743. Quyến Thuộc Nhiệm Mầu (chùa Quang Minh, Chicago, IL 2.10.2016)       

PH744. Ngộ Thì Không Ngại (vấn đáp) chùa Qiuang Minh, Chicago, IL 2.10.2016)      

PH745. Đền Ơn hay Làm Ơn (Tv. Trúc Lâm 9.10.2016)    

PH746. (chưa có)

PH747. (chưa có)  

PH748. Chất Dược Trong Ta (tv. trúc lâm 30.10.2016)       

PH749. Đời Là Một Chuyến Hành Hương (tv. Trúc Lâm 4.12.2016)

PH750. Các 'Pháp' chỉ là Giả (tv. Trúc Lâm 11.12.2016)

PH751. Quán Chiếu Để Chuyển Hóa (tv. Trúc Lâm 18.12.2016)

PH752. Tuệ Giác Qua Bờ 1 (giới thiệu Kinh Ma Ha Bát Nhã 24/12 &7/1)
Tuệ Giác Qua Bờ 2 (giới thiệu Kinh Ma Ha Bát Nhã 24/12 &7/1)

PH753. Tịnh Tâm Nghe Pháp (vấn đáp, tv. Trúc Lâm 25.12.2016)  

               
                    

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Mười 2014(Xem: 10054)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 15937)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 8541)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 12257)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 9740)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com