DVDs - 2021

30 Tháng Mười Một 20218:58 CH(Xem: 1194)
 moi Quý Vị Lưu Ý !!! Thầy Thích Pháp Hòa Không Có FaceBook   
 

  moiLưu Ý: Các Kênh YouTube Tự Ý Đổi Đề Tài Các Bài Giảng của Thầy Thích Pháp Hòa    

moi  Kênh YouTube TuVien TrucLam và Facebook    Tứ Pháp Giới 
(giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm) Tv.Tây Thiên 31.12.2021    

Tịnh Độ Di Đà   
(Tv.Trúc Lâm, 19.12.2021) 

Vì Tôi Là Phật Tử  (Trường Yerba Beuma SJ 9.12.2021)  

Phong Thái Tự Tại
  (Tv.Trúc Lâm 4.12.2021)   

Trước Khổ Sau Vui   (Rằm Tháng 10)  
TV.Trúc Lâm, 21.11.2021   

Cải Quá - Tự Tân (vấn đáp) 
KT Mùa Thu Tv.Tây Thiên 11.10.2021    

Ý Nghĩa Đại Giới Đàn   
(Tv.Trúc Lâm,10.10.2021)      

Năng Lực Tu Hành  
(Khóa Tu Mùa Thu, Tv. Tây Thiên, 9.10.2021)   
 
Người Tài Xế Taxi   
(Chùa Văn Thù Riverside, 4.10.2021)    

Tùy Duyên Điều Phục Tâm 
(Như Lai Thiền Tự, 29.9.2021) 

Quán Chiếu Trong Dịch Bệnh  (Tịnh Thất Hiền Như, El Monte CA, 28.9.2021)    

10 Hạnh Bồ Tát  (Kinh Hoa Nghiêm phẩm Ly Thế Gian) 
Chùa Vạn Hạnh Victoria BC, 8.9.2021  

Mây Bạc Vẫn Thong Dong  
(Chùa Pháp Hoa BC, ngày 28.8.2021)

Tang Chế với Người Xuất Gia 
(Tv.Trúc Lâm 15.8.2021)    

Thành Tựu Sự Tu Tập  (Kinh Tăng Chi Bộ) 
Tv.Tây Thiên, 5.8.2021   

Thuận Nghịch Đều Duyên  
(Tv.Tây Thiên, 3.8.2021)   

Sân Hận Sanh Chướng Ngại 1  
(Kinh Hoa Nghiêm) KT Xuân - Tv.Tây Thiên, 2.4.2021
Sân Hận Sanh Chướng Ngại 2  (Kinh Hoa Nghiêm) KT Xuân - Tv.Tây Thiên, 3.4.2021

Ăn Ngon Ngủ Yên
(Tv.Trúc Lâm 3.1.2021)    Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com