DVDs 2018 (2)

19 Tháng Mười 20188:56 SA(Xem: 2564)


Ai Bị Nghiệp Chi Phối   (vấn đáp)
 TV. Trúc Lâm 23-12-2018   

Cực Lạc - Cực Khổ
  (Chùa Phổ Đức, Calgary, 23-12-2018)   

Từng Bước Tu Tập  (chùa Viên Giác Oklahoma 16-12-2018  

Đạo Phật - Đạo Ông Bà (vấn đáp)
TV Chánh Pháp, Oklahoma 16-12-2018  

Phát Nguyện Hồi Hướng  (vấn đáp)
chùa Viên Giác Ok 15-12-2018    

Bốn Điều Phước 1  
(Chùa Viên Giác, Oklahoma 15-12-2018)      

Bốn Điều Phước 2     

Tâm Thông - Thuyết Thông   
(Tv.Trúc Lâm, 9.12.2018)    

Nói Dễ Làm Khó  
(chùa Linh Sơn, Queensland 16-11-2018)   

Đức Hy Sinh  
(Thiền Đường Quán Âm Queensland, 15-11-2018)     

Quy Y Gieo Duyên  (vấn đáp)  
Modenonia Community Perth 14-11-2018       

Người Tốt  
(Morley Noranda Rec Center, Perth 12-11-2018)      

Đền Ơn Giáo Dưỡng  (vấn đáp)
Chùa Minh Giác Sydney 11-11-2018    

Tu Nhờ Tam Độc  (vấn đáp) 
 Chùa Phước Huệ Sydney 11-11-2018    

Thế Nào Là Tu Đúng  (vấn đáp) 
TV. Minh Quang Sydney 10-11-2018

Núi Sông là Núi Sông (vấn đáp)
Cecil Hills High School Sydney 10-11-2018  

Bốn Loại Cây  
(Cecil Hills High School, Sydney 10-11-2018)   

Học Pháp Để Tu
  (Chùa Phước Huệ Sydney 9-11-2018)    

Chuyển Thức Thành Trí  (vấn đáp) Happy Reception Melbourne 6-11-2018    

Giữ Nguồn Tâm Cho Tịnh  (Happy Reception Melbourne 6-11-2018)    

Ai Có Duyên Với Mình  (vấn đáp) 
 Happy Reception, Melbourne 4-11-2018   

Phương Pháp Tịnh Tâm  
(Happy Reception, Melbourne 4-11-2018    

Người Nghịch Ta Chẳng Nghịch  (vấn đáp)
chùa Hoa Nghiêm, Melbourne 3-11-2018   

Bốn Loại Nhận Thức
 (Chùa Quang Minh , Melbourne 3.11.2018)   

Ân Nghĩa Hằng Ngày  
(chùa Hồng An, Melbourne, Nov 3, 2018)   

Tín Nguyện Hạnh Trong Đời Sống  (Melbourne, 2.11.2018)    

Thân An - Tâm Lạc  
 (Tv. Truclam, Oct 28, 2018)    

Cái Gai 1 (Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 19/10/2018)   

Cái Gai 2  (Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 19/10/2018)     

"Lửa" Của Người Tu
 (Tv.TrucLam, Oct 14, 2018)  

Bốn Pháp Hỷ Lạc  (Chùa A Di Đà Laucaster, PA 27/9/2018)       

Thiền Chỉ & Thiền Quán (vấn đáp) ĐT. Giác Ngộ, Cape May, NJ 26/9/2018 

Huân Tu Thắng Tấn (ĐT Giác Ngộ, Cape May, NJ 26/9/2018)    

Phật Có Đi Cầu An & Cầu Siêu Không (vấn đáp) tư gia Tuệ Khâm, NJ 25/9/20180

Hướng Đẹp (chùa Linh Sơn, Warren, Michigan 22/9/2018)   

Thần Thông Không Bằng Đạo Thông (chùa Thiện Đạo, Đài Bắc, Taiwan 16-9-2018)   

Sống Hạnh Phúc (chùa Lạc Việt, Đài Bắc, Taiwan 15-9-2018)   

Nắm Lấy Cơ Duyên (chùa Việt Đài, Cao Hùng, Taiwan 14-9-2018)    

Ai Biết Mình Tâm Tịnh? (vấn đáp - Tv. Chân Không, Honolulu, Hawaii 9-9-2018)      

Giải Oan Cứu Khổ (Chùa Thanh Nguyên, Honolulu, Hawaii, 9-9-2018)    

Phước Nghiệp   (Tv. Chân Không Honolulu, Hawaii, 8-9-2018)     

Xá Tội Vong Nhân
  (TV Minh Đăng Quang, London ON 2-9-2018)    

Nghiệp và Nguyện (vấn đáp) Chùa Chánh Giác, Toronto, 1-9-2018          

Người Tại Gia An Lạc  (chùa Chánh Giác, Toronto, 1-9-2018)    

Quả Lành Thiên Chủ (chùa Hải Đức 19-8-2018)  

Độ Người Thân  (chùa Hải Đức 19-8-2018)   

Nhận Diện Tình Thương  (chùa Chánh Tâm 18-8-2018)   

Buông (Tv.TâyThiên 7-8-2018)   

Tám "Không" của Người Tu  (tv.Tây Thiên, 3.8.2018)  

Phát Tâm Học Đạo  (tv. Tây Thiên 1-8-2018)  

Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình (TV. Tuệ Viên, Toronto, 1-7-2018)        
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com