DVD's 2018 (2)

19 Tháng Mười 20188:56 SA(Xem: 1480)Thân An - Tâm Lạc  
 (Tv. Truclam, Oct 28, 2018)    

Cái Gai 1 (Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 19/10/2018)   

Cái Gai 2  (Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 19/10/2018)     

"Lửa" Của Người Tu
 (Tv.TrucLam, Oct 14, 2018)  

Huân Tu Thắng Tấn (ĐT Giác Ngộ, Cape May, NJ 26/9/2018)    

Thần Thông Không Bằng Đạo Thông (chùa Thiện Đạo, Đài Bắc, Taiwan 16-9-2018)   

Sống Hạnh Phúc (chùa Lạc Việt, Đài Bắc, Taiwan 15-9-2018)   

Nắm Lấy Cơ Duyên (chùa Việt Đài, Cao Hùng, Taiwan 14-9-2018)    

Ai Biết Mình Tâm Tịnh? (vấn đáp - Tv. Chân Không, Honolulu, Hawaii 9-9-2018)      

Giải Oan Cứu Khổ (Chùa Thanh Nguyên, Honolulu, Hawaii, 9-9-2018)    

Phước Nghiệp   (Tv. Chân Không Honolulu, Hawaii, 8-9-2018)     

Xá Tội Vong Nhân
  (TV Minh Đăng Quang, London ON 2-9-2018)    

Nghiệp và Nguyện (vấn đáp) Chùa Chánh Giác, Toronto, 1-9-2018          

Người Tại Gia An Lạc  (chùa Chánh Giác, Toronto, 1-9-2018)    

Nhận Diện Tình Thương  (chùa Chánh Tâm 18-8-2018)   

Buông (Tv.TâyThiên 7-8-2018)   

Tám "Không" của Người Tu  (tv.Tây Thiên, 3.8.2018)  

Phát Tâm Học Đạo  (tv. Tây Thiên 1-8-2018)  

Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình (TV. Tuệ Viên, Toronto, 1-7-2018)        
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com