NGHI THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

04 Tháng Sáu 20209:20 SA(Xem: 1803)
Mở Kinh xin bấm vào link dưới đây:   
Nghi thức tự thọ Bát Quan Trai 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com