Lịch Sinh Hoạt Tháng 6 & 7

04 Tháng Sáu 20207:46 SA(Xem: 1707)
Lịch Sinh Hoạt Tháng 6 & 7
Thong bao tu vien 6&7  

EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE
TU VIỆN TRÚC LÂM – TÂY THIÊN MONASTERY
11328 - 97 ST. Edmonton Alberta Canada T5G-1X4. Tel: 780-471-1093
Website: www.truclam.ca – Email: tvtruclam97@gmail.com


THÔNG BÁO
Lịch Sinh Hoạt Tháng 6 & 7
Kính thưa đại chúng,
Kể từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 2 tháng 9 năm 2020 là thời gian Tịnh Nghiệp
An Cư của chúng Xuất Gia tại Tv. Trúc Lâm & Tây Thiên.
Trong thời gian An Cư mỗi ngày từ Thứ Ba đến Thứ Bảy thời khóa như sau:
05:00 sáng - Thức chúng
05:30 - Thỉnh chuông đại hồng
06:00 - Tọa thiền – công phu
08:00 - Điểm tâm – chấp tác
10:00 - Cúng ngọ - trì kinh Thủ Lăng Nghiêm (trực tuyến)
11:30 - Quá đường, kinh hành
12:30 trưa - Chỉ tịnh
02:00 - Học Phật Pháp (chúng xuất gia)
03:30 - Công phu chiều
05:00 chiều - Dược thực (cơm chiều)
06:00 - Lớp Phật Pháp (trực tuyến)
07:30 - Tụng Lương Hoàng Sám – lạy Kinh Dược Sư (trực tuyến)
10:00 - Chỉ tịnh
Mỗi Thứ Sáu lúc 7:30 tối (online) – lớp thiền và Phật Pháp bằng tiếng Anh.
livestream tên: “edmonton buddhist research institute”.


Mỗi Chủ Nhật (trực tuyến)
06:00 sáng - Ngồi thiền, tụng Lăng Nghiêm Thập Chú
10:30 - Khóa lễ cầu nguyện – pháp thoại - cúng linh
07:00 tối - Phật Pháp vấn đáp


Ngày tu Bát Quan Trai Giới cho chúng tại gia (trực tuyến)
Thứ bảy ngày 6-6-2020 & Thứ bảy ngày 4-7-2020
10:00 sáng - Thọ Giới và tụng kinh Thập Thiện
11:30 - Quá đường và kinh hành
02:00 trưa - Tụng Giới và công phu chiều
07:30 tối - Ngồi thiền và Pháp thoại
Kính mời đại chúng tùy hỉ tham dự trực tuyến online qua facebook livestream
và youtube với tên: “Truc Lam & Tay Thien – Canada”. Tu viện sẽ cập nhật


khóa tu Mùa Hè sau.
Quý Phật tử địa phương và các vùng phụ cận có thể phát tâm về tham dự hoặc công quả tại hai Tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên trong thời gian này (theo Luật Thành Phố tạm thời cho phép). Mọi chi tiết xin liên lạc Tv Trúc Lâm (780) 471-1093 hoặc email: tvtruclam97@gmail.com.


Kính mong đại chúng vận dụng thời gian này cùng tu học, chuyển hóa thân tâm để cầu nguyện cho Thế Giới Thanh Bình, Nhân Tâm An Tịnh và làm đẹp ý nghĩa thông điệp của Đức Phật “Tâm Bình Thế Giới Bình”.


Kính nguyện đại chúng thân tâm an vui, hạnh lành viên mãn.
Edmonton ngày 1-6-2020
Sen búp kính bạch,
Tu Viện Trúc Lâm
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com