DVDs 2019 (2)

14 Tháng Chín 20198:50 SA(Xem: 1691)

       

Giữ Sự Quân Bình
 (Tv.TrucLam, 10. 11. 2019)   

Đâu Cũng Là Phật Pháp  
(Chùa Dược Sư, Incheon, Hàn Quốc, 20.10.2019)  

Viên Ngộ  
(Chùa Viên Ngộ, Cheonan, Hàn Quốc, Ngày 19.10.2019)   

Nghe Pháp và Hành Trì  
(Tv.Trúc Lâm, 29. 9. 2019)   

Vãng Sanh Phật Sát  (chùa A Di Đà Virginia 22-9-2019)    

Người Khó Tiếp Nhận (vấn đáp) Tư gia Tâm Đại Dũng, Virigina 22-9-2019    

Sống Bình An Trong Giáo Pháp Như Lai (Secondary School Virginia 22-9-2019)   

Pháp Nào Cũng Là Pháp An Vui  (vấn đáp) Chùa Hoa Nghiêm Virginia 22-9-2019   

Đời Rất Cần "Tu Sĩ"
(2 buổi Phỏng Vấn) Chùa Hoa Nghiêm 22-9-2019   

"Thầy" Rất Bình Thường (vấn đáp) Chùa Hoa Nghiêm Virginia 21-9-2019)     

Hộ Trì  (chùa Hoa Nghiêm Virginia, 21-9-2019)   

Thời Gian Không Thể Nắm Bắt  (vấn đáp) Tv. Giác Ngộ Cape May, NJ 19-9-2019  

Tài Khoản Công Đức (vấn đáp) Tv. Giác Ngộ Cape May, NJ 18-9-2019    

Biết Tự Tại  (Tv. Giác Ngộ, Cape May, NJ 18-9-2019)

Tâm Chứa Pháp Lành  (Catholic Church, Maui, Hawaii 14-9-2019)   

Nhân Duyên Cha Mẹ Với Con Cái (Lễ Vu Lan Kelowna, 9-9-2019)   

4 Điều Không Thể  (Tv. Tây Thiên 3-9-2019)      

Năm Cách Báo Ơn Cha Mẹ (chùa Giác Lâm St.Clouds,MN 1-9-2019)    

Trí Bi Song Vận  (vấn đáp) Tv. Tây Thiên Westlock, 10-8-2019    

Hảo Tâm Xuất Gia  (Tv. Tây Thiên, Westlock, AB 3-8-2019)  

Biết Cách Lo Cho Người Thương (vấn đáp) tư gia PT Phước Trí, Alamada,CA 15-7-2019   

Tình Thương Dành Cho Nhau (Âu Cơ Centre Sanfrancisco, CA 14-7-2019)   

Khi Rồng Khi Hổ  (tư gia PT Nguyên Tú SJ, CA 13-7-2019) 

Sự Thành Tựu Của Các Duyên (vấn đáp)  Chùa Bảo Phước SJ, CA 13-7-2019   

Sự Thành Tựu Của Các Duyên (vấn đáp) Chùa Bảo Phước SJ, CA 13-7-2019   

Phát Triển Căn Lành  (Chùa Bảo Phước San Jose,13.7.2019)  

Quán Các Duyên  (tư gia PT Tuệ Hoằng & Tâm Xuân SJ CA 12-7-2019)   

Tu Thiền  (tư gia PT Hưởng Hà SJ, CA 11-7-2019)     

Thiện Nguyện và Từ Thiện   (Tv.Trúc Lâm, 7.7.2019)   

Pháp Tăng Trưởng , Thành Tựu 1  (chùa Từ Ân, Ottawa, ON 29-6-2019)   

Pháp Tăng Trưởng , Thành Tựu 2    

Niềm Vui Nhỏ Mỗi Ngày  (TX Ngọc Phước, Oregon 14-6-2019)       

Lợi Ích Thuyết Pháp Giảng Kinh   (Birmingham, AL 9-6-2019)      
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com