DVDs 2019 (2)

14 Tháng Chín 20198:50 SA(Xem: 543)Đời Rất Cần "Tu Sĩ"
(2 buổi Phỏng Vấn) Chùa Hoa Nghiêm 22-9-2019   

Trí Bi Song Vận  (vấn đáp) Tv. Tây Thiên Westlock, 10-8-2019    

Hảo Tâm Xuất Gia  (Tv. Tây Thiên, Westlock, AB 3-8-2019)

Sự Thành Tựu Của Các Duyên (vấn đáp)  Chùa Bảo Phước SJ, CA 13-7-2019   

Sự Thành Tựu Của Các Duyên (vấn đáp) Chùa Bảo Phước SJ, CA 13-7-2019   

Phát Triển Căn Lành  (Chùa Bảo Phước San Jose,13.7.2019)  

Quán Các Duyên  (tư gia PT Tuệ Hoằng & Tâm Xuân SJ CA 12-7-2019)   

Tu Thiền  (tư gia PT Hưởng Hà SJ, CA 11-7-2019)     

Thiện Nguyện và Từ Thiện   (Tv.Trúc Lâm, 7.7.2019)   

Niềm Vui Nhỏ Mỗi Ngày  (TX Ngọc Phước, Oregon 14-6-2019)    

Tu Dưỡng (Hội Trường Cotton Ballroom, Hillsboro, Oregon 13-6-2019)    

Biết Khổ Thì Giảm Khổ (vấn đáp) Tv. Liên Trì Mount Vermont, AL 9-6-2019
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com