CD's 2018 (2)

26 Tháng Mười 201812:19 CH(Xem: 3732)
*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)
965. Xứng Tánh Khởi Tu (Tư gia Pt. Tuệ Khâm, New Jersey, 25/9/2018)  


964. Không Bận Rộn Phung Phí (Chinese Community Hall, Detroit, Mi 23/10/2018)  


963. Hướng Đẹp (chùa Linh Sơn, Warren, Michigan 22/10/2018)   


962. Thần Thông Không Bằng Đạo Thông (chùa Thiện Đạo, Đài Bắc, Taiwan 16-8-2018)   


961. Sống Hạnh Phúc (chùa Lạc Việt, Đài Bắc, Taiwan 15-9-2018)  


960. Nắm Lấy Cơ Duyên (chùa Việt Đài, Cao Hùng, Taiwan 14-9-2018)    


959. Ai Biết Mình Tâm Tịnh? (vấn đáp - Tv. Chân Không, Honolulu, Hawaii 9-9-2018)        


958. Giải Oan Cứu Khổ (Chùa Thanh Nguyên, Honolulu, Hawaii, 9-9-2018)         
 

957. Phước Nghiệp (Tv. Chân Không Honolulu, Hawaii, 8-9-2018)        
   

956. Xá Tội Vong Nhân (TV Minh Đăng Quang, London ON 2-9-2018)    


955. Nghiệp và Nguyện (vấn đáp) Chùa Chánh Giác, Toronto, 1-9-2018   


954. Người Tại Gia An Lạc  (chùa Chánh Giác, Toronto, 1-9-2018)  


953. Pháp Lành Ngày "Tự Tứ" (chùa Giác Lâm 25-8-2018)  


952. Quả LÀnh Thiên Chủ (chùa Hải Đức 19-8-2018)   


951. Độ Người Thân (chùa Hải Đức 19-8-2018)     

950. Nhận Diện Tình Thương (chùa Chánh Tâm 18-8-2018)  


949. Tám "Không" của Người Tu 1  (tv. Tây Thiên, 3.8.2018)   
Tám "Không" của Người Tu 2  (tv. Tây Thiên)   


948. Phát Tâm Tu Học (tv. Tây Thiên 1-8-2018)   


947. Điều Quý Nhất Ở Đời (tư gia Tuệ Viên Trí, Vancouver, BC 17-7-2018)   


946. Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình
(TV. Tuệ Viên, Toronto, 1-7-2018)     

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com