THƯ MỜI KHÓA AN CƯ & XUẤT GIA GIEO DUYÊN KỲ 16 LỄ HỘI VU LAN BÁO HIẾU tại TV. TÂY THIÊN

04 Tháng Năm 20189:04 SA(Xem: 3282)
THƯ MỜI
KHÓA AN CƯ & XUẤT GIA GIEO DUYÊN KỲ 16
LỄ HỘI VU LAN BÁO HIẾU tại TV. TÂY THIÊN

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Kính bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng, Ni
Kính thưa quý đồng hương Phật tử,
Nắng ấm đã trở về, chim muông đang tung cánh reo mừng mùa Hè đã đến. Hoa lá nơi Tu viện Tây Thiên cũng
đang hé nụ mĩm cười chuẩn bị chào đón chư tôn đức Tăng, Ni và chư vị tu sinh trở về cùng tu học. Các khóa tu và
lễ hội sẽ được tổ chức tại tu viện Tây Thiên và Trúc Lâm theo lịch trình như sau:
– Ngày tu học cho các em từ 7-12 tuổi (Tv. Trúc Lâm)
Từ ngày 19-20 tháng 7, 2018 từ 9:00 am đến 6:00 pm
– Khóa tu Thanh Thiếu Niên từ 13 tuổi trở lên (Tv. Tây Thiên)
Từ ngày 23-28 tháng 7, 2018
– Họp chúng Xuất Gia (Tăng Ni)
Thứ ba ngày 31 tháng 7, 2018 lúc 4:00 chiều
– Lễ Sám Hối và Họp chúng dự tu
Thứ ba 31 tháng 7, 2018 lúc 7:30 tối
– Khai mạc Khóa tu xuất gia gieo duyên
Thứ hai ngày 1 tháng 8, 2018 lúc 9:00 sáng
– Lễ Cầu Siêu, Cúng Linh (Tv.Trúc Lâm)
Thứ bảy ngày 4 tháng 8, 2018 lúc 11:00 sáng
– Thắp nến Cầu Nguyện Âm Siêu Dương Thới
Thứ bảy ngày 4 tháng 8, 2018
Sinh hoạt tự do lúc 5:00 chiều
Thắp nến cầu nguyện lúc 9:00 tối
– Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tv. Tây Thiên
Chủ nhật ngày 5 tháng 8, 2018 lúc 11:00 sáng
Thí thực Cô Hồn lúc 4:00 chiều


– Bế mạc khóa tu xuất gia gieo duyên
Thứ sáu ngày 10 tháng 8, 2018
Lễ Tự Tứ Giải Giới An Cư lúc 6:00 sáng
Lễ phát chứng điệp khóa tu lúc 9:00 sáng
Lễ Xả Giới Xuất Gia Gieo Duyên lúc 12:30 trưa
Lễ truyền Tại Gia Bồ Tát Giới lúc 2:00 chiều
Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc lúc 4:00 chiều
Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni và kính mời quý đồng hương Phật tử, chư vị tu sinh các nơi
cùng về tham dự các khóa tu học và các ngày lễ hội nói trên thật đông đủ. Xin liên lạc tu viện để ghi danh tham dự
(mẫu đơn đính kèm). Xin bấm vào đây để download mẫu Dang ky KTGD
Chi tiết cần biết xin liên lạc Tu viện Trúc Lâm (780) 471-1093.
 Email: tvtruclam97@gmail.com
Edmonton 1-5-2018
Sen búp kính bạch,
Tu Viện Trúc Lâm

Cách Ghi Danh Tham Dự Các Khóa Tu 

Chúng con / chúng tôi xin nhắc lại tên của phi trường là <Edmonton International
Airport (YEG)>. Đồng thời chúng con / chúng tôi cũng xin quý Ngài và quý tu
sinh hãy cố gắng chọn <giờ phút> đến phi trường Edmonton không quá 10:00 giờ
tối để tránh trường hợp các chuyến bay bị đình trệ (delay) hay bị hủy (cancel) và
đở phần vất vả cho Ban Vận Chuyển. Quý Ngài và quý vị có thể gửi ngày giờ và
chuyến bay qua email tvtruclam97@gmail.com , hoặc ghi danh qua số điện thoại 
(780) 471-1093, hay Thầy Đức Tạng số điện thoại (780) 278-0409.
Kính chúc chư tôn tịnh đức Tăng-già và quý thiện tín Phật tử, thân tâm an vui, tùy
tâm vô ngại.
Edmonton 15.4.2017
Tu viện Trúc Lâm Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com