LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE Tháng 5-6, 2023 (bản cập nhật – updated)

04 Tháng Năm 20232:36 CH(Xem: 1603)
Xin hoan hỷ bấm vào link dưới đây: 
Lich sinh hoat hang thang 


LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE
Tháng 5-6, 2023
(bản cập nhật – updated)

THÁNG 5 MAY
Thứ Tư ngày 3 - Lễ cầu nguyện Tv. Tây Thiên / Service at Westlock Centre @ 10:30am
Thứ Năm ngày 4 - Lễ tụng Giới xuất gia / Monastics precepts recitation @ 2:00pm
- Lễ sám hối tụng Giới cư sĩ / Laymen precepts recitation @ 7:30pm
Thứ Bảy ngày 6 - Bát Quan Trai Tv. Tây Thiên / Vietnamse mindfulness day @ 9:00am
Chủ Nhật ngày 7 - Khóa lễ hằng tuần / Weekly service @ 10:30am
Thứ Bảy ngày 13 - Thuyết trình về Hòa Bình do Hội Liên Tôn Fort McMurray tổ chức
Thứ Bảy ngày 13 - Lễ Phật Đản Chùa Chánh Tâm / Vesak in Saskatoon, Canada
Chủ Nhật ngày 14 - Lễ Phật Đản Chùa Hải Đức / Vesak in Regina, Canada
- Khóa lễ hằng tuần / Weekly service @ 10:30am

Từ 19-21 - Pháp thoại tại New Orleans (xin xem lịch giảng)
Thứ Hai ngày 22 - Pháp thoại tại Anapilis Halls 2185 Stavebank Rd. Miss, ON – tel 236-512-4975
Thứ Sáu ngày 26 - Pháp thoại Chùa Vạn Hạnh / Dharma talk in Victoria @ 8:00pm
Thứ Bảy ngày 27 - Lễ Phật Đản Chùa Vạn Hạnh/ Vesak in Victoria @ 10:30am
Chủ Nhật ngày 28 - Lễ Phật Đản chùa Tây Trúc / Vesak in Kelowna @ 10:30am
- Sinh hoạt PG HQ / Korean Buddhist Vesak @ 2:00pm

THÁNG 6 JUNE
Thứ Năm ngày 1 - Sám hối tụng Giới / Precepts recitation @ 7:30pm
Thứ Sáu ngày 2 - Chúng thường trú tác bạch an cư 3 tháng / Monastics raining retreat
Thứ Bảy ngày 3 - Ngày tu học & cúng chư Hương Linh/ Vietnamese mindfulness day @ 9:00 am
Chủ Nhật ngày 4 - Lễ Phật Đản tại Tv. Trúc Lâm / Vesak celebration at Truc Lam @ 10:30am
Từ ngày 6-7 - PT. Minnesotta hành hương / Welcome Buddhist group
Thứ Bảy ngày 10 - Ngày tu học tiếng Anh / Mindfulness day @ 9:00am
Từ ngày 10-11 - Khoá tu Tv. Đạo Viên Marryland / Retreat in MD
1810 Nuttal Ave. Edgewood, MD 21040 – 410-612-0863
Từ ngày 15-18 - Khoá tu Chùa Huê Lâm Boston / Retreat in MA
2 Vernon St. Fitchburg, MA 01420 – Tel: 978-345-9038
Chủ Nhật ngày 18 - Pháp thoại Chùa Hội Đức lúc 6:00pm
168 Elm St. South Portland, Maine (ME) 04106 Tel:978-918-5123
Chủ Nhật ngày 18 - Sinh hoạt Phật Giáo Hàn Quốc (PGHQ)/ Korean Buddhist activities @ 2pm
Thứ Bảy ngày 24 - Lễ Hằng Thuận / Wedding ceremony @ 10:00am
Thứ Bảy ngày 24 - Lễ Hằng Thuận / Wedding ceremony @ 2:00pm
Từ ngày 24-25 - Sinh hoạt tại Chùa Tây Trúc / Activities in Kelowna

Ghi chú: Lịch sinh hoạt sẽ được cập nhật nếu có chương trình nào thay đổi.
Schedule may update if schedule change.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com