Đại Lễ Phật Đản 2644 & Mùa An Cư Kiết Hạ

03 Tháng Năm 20207:33 SA(Xem: 2338)
ThôngBao PDAnCu 2020  


EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE
TU VIỆN TRÚC LÂM – TÂY THIÊN MONASTERY
11328 - 97 ST. Edmonton Alberta Canada T5G-1X4. Tel: 780-471-1093
Website: www.truclam.ca – Email: tvtruclam97@gmail.com

THÔNG BÁO
Đại Lễ Phật Đản 2644 & Mùa An Cư Kiết Hạ

Kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần,
Do bệnh dịch Covid-19 đến nay các nơi vẫn chưa được tập trung đông đảo. Do vậy, mùa Phật Đản năm nay sẽ trang nghiêm tưởng niệm trong tâm niệm của mỗi người con Phật.
Tu viện kính thông báo đến đại chúng chương trình Ngày Phật Đản và Mùa An Cư năm nay qua hệ thống Facebook livestream: Truc Lam & Tay Thien - Westlock Meditation Centre, theo múi giờ Edmonton, Canada.

Bốn ngày Tu Học Mừng Mùa Khánh Đản
- Thứ Hai 4 đến Thứ Tư 6 tháng 5, 2020
10:00 sáng - Tụng Dược Sư Sám Pháp
06:00 chiều - Lớp Giáo lý
07:30 tối. - Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm

- Thứ Năm 7-5-2020
10:00 sáng - Tưởng niệm Ngày Phật Đản (Tv. Trúc Lâm)
02:00 chiều – Lễ tụng Giới xuất gia và thí thực Cô Hồn
06:00 chiều - Lớp Giáo lý
07:30 tối - Sám hối tụng Giới

Vì bận Phật sự nên từ ngày 11 đến 29 tháng 5 chỉ livestream thời Kinh lúc 7:30 tối và ba ngày cuối tuần. Từ ngày 1/6 đến 2/9 là thời gian An Cư Kiết Hạ của chúng xuất gia.

Trong Mùa An Cư, hằng ngày tu học từ 6:00 sáng đến 10:00 tối. Các bản Kinh để tụng có thể tải xuống từ website: www.truclam.ca. Thời khóa sẽ livestream mỗi ngày:

10:00 sáng - Thọ trì Lương Hoàng Sám (thứ hai đến thứ bảy)
06:00 chiều - Lớp Giáo Lý (thứ hai đến thứ sáu)
07:30 tối - Thọ trì Kinh Thủ Lăng Nghiêm (thứ hai đến thứ năm)
07:30 tối - Lớp Thiền và Phật Pháp tiếng Anh (thứ sáu)
07:30 tối - Lễ Kinh Dược Sư và Pháp thoại (thứ bảy)

Mỗi Chủ Nhật
06:00 sáng - Tọa thiền, tụng kinh
10:30 sáng - Khóa lễ hằng tuần, cúng linh
07:00 tối. - Phật pháp vấn đáp

Tu viện sẽ cập nhật tin tức về khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 19 sau. Chi tiết cần biết xin liên lạc Tu viện Trúc Lâm 780-471-1093 hoặc email: tvtruclam97@gmail.com.

Nhân Mùa Phật Đản và An Cư Kiết Hạ PL. 2564, chúng con thành tâm đảnh lễ và kính chúc chư tôn tịnh đức Tăng Ni báo thân an tịnh, phước trí nhị nghiêm. Quý đồng hương Phật tử
và gia đình bình an, vững chãi trong ánh Từ quang dắt dìu của Tam Bảo.

Edmonton 1-5-2020
Tu Viện Trúc Lâm
Kính Thông Báo
PhatDan

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com