Thông Báo Pháp Thoại

07 Tháng Hai 20208:18 SA(Xem: 1227)

Tu Viện Trúc Lâm
Ngày 3-2-2010
Kính thưa đại chúng,
Kính mời đại chúng cùng về tu học và tham dự pháp thoại với Thầy Thích Pháp Hoà theo chương trình như
sau:

- CHỦ NHẬT ngày 16-2-2020
Lễ Kỳ An Đầu Năm (Chùa Tây Trúc tổ chức)
Parkinson Recreation Centre
1800 Parkinson Way
Kelowna, BC. Liên lạc đạo hữu Thanh Hưng (250)864-2799
Lúc 11:00 sáng

- THỨ SÁU ngày 21-2-2020
Chùa Văn Thù
6823 Weaver St, Riverside, CA 92504. (951)253-8520
Từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều

- THỨ BẢY ngày 22-2-2020
Chùa Bát Nhã Santa Ana
4717 W 1st St, Santa Ana, CA 92703. (714) 571-0473
Từ 8:00 sáng đến 5:30 chiều

Lúc 7:00 tối
Nhà Hàng Moonlight (Chùa Viên Minh tổ chức)
16440 Beach Blvd. #118 Westminster, CA 92683. (714) 705-5692

- CHỦ NHẬT ngày 23-2-2020
Chùa Bát Nhã Santa Ana
4717 W 1st St, Santa Ana, CA 92703. (714) 571-0473
Từ 8:00 sáng đến 4:00 chiều

Lúc 5:00 chiều
Chùa Viên Thành
9035 Marchand Ave. Garden Grove, Ca 92841. (714)422-7639

- THỨ HAI ngày 24-2-2020
Chùa Phổ Linh
11612 Dale St, Garden Grove, CA 92841. (714) 204-8933
Lúc 10:00 sáng

Lúc 3:00 chiều (cùng ngày)
Tu Viện Đại Bi
13852 Newland St. Garden Grove, Ca 92844. (714) 360-5355

Lúc 7:00 tối (cùng ngày)
Chùa Đức Phước
2321 Jetty Dr. Santa Ana, CA 92706 (714) 653-5192

TBPT

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com