LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE Tháng 3-4-5-6 năm 2024

19 Tháng Ba 20241:31 CH(Xem: 4201)


LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE
Tháng 3-4-5-6 năm 2024

THÁNG 3 MARCH
Thứ Bảy ngày 23-24 - Khóa tu Chùa Viên Giác / Retreat Oklahoma
Chủ Nhật ngày 24 - Pháp thoại Tv. Chánh Pháp / Dharma talk Oklahoma @ 7:00pm
Thứ Bảy ngày 23 - Ngày tu học tiếng Anh / English mindfulness day @ 9:00am
Chủ Nhật ngày 24 - Kỷ niệm Phật Niết Bàn/ Buddha’s Nirvana Day @10:30am
Từ 28-31 - Khóa tu Thanh Thiếu Niên / Youth Spring Retreat in Westlock Centre
Từ 29,30,31 - Khóa tu Mùa Xuân, Pháp hội Ngũ Bách Danh Quán Âm / Viets Spring Retreat

THÁNG 4 APRIL
Thứ Hai ngày 1 - Khóa tu Mùa Xuân / Vietnamese Spring Retreat
Thứ Tư ngày 3 - Lễ Thanh Minh tại Niệm Ân Đường /Ceremony at Memorial hall @ 10:30am
Thứ Năm ngày 11 - Pháp thoại Chùa Tịnh Luật / Dharma talk in Houston @ 7:00pm
Từ 12-14 - Khóa tu Chùa Viên Thông / Retreat in Houston
Thứ Bảy ngày 20 - Tu học Chùa Đại Bi / Dharma talk Fort Wayne, Indiana
Chủ Nhật ngày 21 - Ngày tu học Tv. Diệu Quang Indiana / Mindfulness day in Indiana
Chủ Nhật ngày 21 - Sinh hoạt PGHQ / Korean Buddhist activity @ 2:00pm
Từ 22-30 - Khóa tu Thiền chư Ni / Nuns Meditation Retreat
Thứ Ba ngày 23 - Bố Tát chúng Xuất Gia tại Tv. Tây Thiên / Monastic Precepts recitation

THÁNG 5 MAY
Thứ Sáu 3-10 - Pháp thoại các chùa tại Atlanta (xin xem thông báo chi tiết) / Dharma talks in Atlanta
Thứ Bảy ngày 11 - Ngày tu học tiếng Anh / English mindfulness day @ 9:00am
Thứ Sáu ngày 10 - Pháp thoại Tv. Quán Âm / Dhama talk in Memphis @ 7:00pm
Thứ Bảy ngày 11 - Pháp thoại chùa Chánh Tâm / Memphis, TN @ 10:30am
Chủ Nhật ngày 12 - Pháp thoại Chùa Phú Hậu / Dhamma talk in Biloxi, Mississippi
Thứ Tư ngày 15 - Pháp thoại Chùa Phổ Đức / Dhamma talk in Calgary
Thứ Bảy ngày 18 - Ngày tu học /Viets Mindfulness day @ 9:00am
Chủ Nhật ngày 19 - Đại Lễ Phật Đản tại Tv. Trúc Lâm / Vesak Day @ 10:30am
Thứ Hai ngày 20 - Ngày tu học / Mindfulness day in Hamilton @ 9:00am
Thứ Bảy ngày 25 - Pháp thoại Phật Đản Chùa Linh Sơn Austin
Chủ Nhật ngày 26 - Lễ Phật Đản Chùa Tây Trúc / Buddha’s Birthday in Kelowna @ 11:00am
Chủ Nhật ngày 26 - Lễ Phật Đản Tv. Huyền Quang / Buddha’s Birthday celebration in Dallas @ 11:00 am
Chủ Nhật ngày 26 - Sinh hoạt PGHQ / Korean Buddhist group activities @ 2pm

THÁNG 6 JUNE
Ngày 1-2 - Tu học & Lễ Phật Đản TV. Chân Nguyên/ Buddha’s Birthday in Vancouver
Thứ Hai ngày 3 - Tâm niệm an cư chúng xuất gia / Monastic Raining retreat begins
Thứ Bảy ngày 8 - Ngày Quán Niệm tiếng Anh/ English mindfulness day @ 9:00am
Thứ Bảy ngày 8 - Lễ Phật Đản Chùa Chánh Tâm / Buddha’s Birthday in Saskatoon @ 7:00pm
Chủ Nhật ngày 9 - Lễ Phật Đản Chùa Hải Đức / Buddha’s Birthday in Regina @ 10:30am
Thứ Bảy ngày 15 - Lễ Chùa Hải Ấn / Buddha’s Nanaimo, BC @ 11:00am
Thứ Bày ngày 15 - Pháp thoại Chùa Vạn Hạnh / Victoria, BC @ 7:00pm
Chủ Nhật ngày 16 - Lễ Phật Đản Chùa Vạn Hạnh / Buddha’s Birthday Victoria @ 10:30am
Thứ Bảy ngày 15 - Bát Quan Trai / Vietnamese mindfulness day @ 9:00am
Chủ Nhật ngày 16 - Sinh hoạt Phật Giáo Hàn Quốc (PGHQ)/ Korean Buddhist group activities @ 2pm
Thứ Tư ngày 19 - Tụng Giới Xuất Gia tại Tv. Tây Thiên / Monastic recitation in WL @ 10:30am
Thứ Năm ngày 20 - Sám hối, tụng Giới / Precepts recitation @ 7:30pm
Thứ Bảy ngày 22 - Lễ hằng thuận Joah & Trang / Wedding ceremony @ 10:00am
Ngày 29-30 - Khóa tu Chùa Linh Quang / Retreat in Lincoln, Nebreska

Ghi chú: Lịch sinh hoạt có thể thay đổi chút ít tuỳ vào nhân duyên.
Sẽ được cập nhật nếu có chương trình nào thay đổi. Schedule may update if schedule change.
Untitled
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com