Lịch Sinh Hoạt Tháng 9 - 10 Năm 2022

28 Tháng Tám 20226:56 SA(Xem: 1225)

Xin hoan hỷ bấm vào link dưới đây:   
Lịch Sinh Hoạt hằng tháng  

Kính gửi đại chúng lịch sinh hoạt tháng 9 và 10. Đại chúng tham dự tại Tu viện hoặc “trực tuyến – online”.
THÁNG 9 – SEPTEMBER
Thứ Bảy ngày 3 - Pháp thoại chùa Tây Trúc / Dharma talk in Kelowna @ 8:00pm
Chủ Nhật ngày 4 - Lễ Hoàn Nguyện và Vu Lan / Opening ceremony in Kelowna @ 11:00am
Chủ Nhật ngày 4 - Khóa lễ hằng tuần / Weekly service @ 10:30am
Thứ Sáu ngày 9 - Tụng giới Xuất Gia / Monastic precepts recitation @ 2:30pm
Thứ Sáu ngày 9 - Lễ Quy-y Tam Bảo “on-line”/ Precepts transmission ceremony @ 6:30pm
Thứ Bảy ngày 10 - Bát Quan Trai / Mindfulness Day @ 9:00am
-Lễ Hằng Thuận gdpt. Diệu Thọ / Wedding ceremony @ 10:30am
Trung Thu-Tụng Giới-Pháp thoại / Precepts recitation & Dharma talk @ 7:30pm
Chủ Nhật ngày 11 - Khóa lễ hằng tuần/kỉ niệm 9/11 / Weekly service @ 10:30am
Thứ Năm ngày 15 - Lễ hằng thuận gdpt. Phúc & Hạnh Thục / Wedding ceremony @ 10:00am
Thứ Bảy ngày 17 - Tọa thiền & Pháp thoại / Meditation & Dharma talk @ 7:30pm
Chủ Nhật ngày 18 - Khóa lễ hằng tuần / Weekly service @ 10:30am
-PG Hàn Quốc sinh hoạt / Korean Buddhist group @ 2:00pm
Thứ Bảy ngày 24 - Trì kinh Kim Quang Minh T.Nguyên Chơn dịch TV.Tây Thiên / Chanting day @ 9:00am
-Pháp thoại tại Tv. Trúc Lâm / Dharma talk @ 8:00pm
Chủ Nhật ngày 25 - Khóa lễ hằng tuần / Weekly service @ 10:30am
THÁNG 10 – OCTOBER
Thứ Bảy ngày 1 - Bát Quan Trai /Mindfulness Day @9:00am
Chủ Nhật ngày 2 - Khóa lễ hằng tuần / Weekly service @10:30am
Từ ngày 7-10 - Khóa tu mùa Thu tại Tv. Tây Thiên / Autumn Retreat at Westlock meditation centre
Chủ Nhật ngày 9 - Giỗ Tổ Sư Tăng Hội / Zen Master Tang Hoi memorial @ 10:30am
Thứ Năm 13 - Khóa lễ tại Tv. Tây Thiên / Service at WL centre @ 10:30am
Thứ Sáu ngày 14 - Khóa lễ Đại Bi – kỉ niệm BT Quán Âm / Kwan Yin Ceremony @ 10:30am
Thứ Bảy ngày 15 - Kỷ niệm BT Quán Âm Tv. Tây Thiên / Kwan yin ceremony at WL centre @ 10:30am
-Tọa thiền và Pháp thoại tại Tv. Trúc Lâm / Dharma talk @ 7:30pm
Chủ Nhật ngày 16 - Khóa lễ hằng tuần/Weekly service @ 10:30am
-PG Hàn Quốc sinh hoạt / Korean Buddhist activity @ 2:00pm
Ngày 22-23 - Sinh hoạt Chùa Tây Trúc do quý Thầy hướng dẫn / Tay Truc activities
Thứ Bảy ngày 22 - Trì kinh Dược Sư / Chanting Meditation Buddha Sutra @ 7:30pm
Chủ Nhật ngày 23 - Kỷ niệm Phật Dược Sư / Weekly service @ 10:30am
Thứ Ba ngày 25 - Tụng giới Xuất Gia / Monastic precepts recitation @ 2:30pm
Từ ngày 28-30 - Khóa tu tại Tv. Huyền Quang Dallas / Retreat in Dallas Tel: 972-635-2821
Chủ Nhật ngày 30 -Khóa lễ hằng tuần tại Tv. Trúc Lâm / Weekly service @ 10:30am

Ghi chú: Các buổi thoại tại Florida từ 9 đến 18 tháng 12, 2022 (sẽ thông báo chi tiết)
Khóa tu Mùa Đông thanh thiếu niên vào ngày 27-30 tháng 12
Khóa tu Mùa Đông trì kinh Hoa Nghiêm tập 2-4 từ ngày 27-31 tháng 12Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com