NHẬT TỤNG THIỀN MÔN - Công phu sáng Thứ Sáu

09 Tháng Bảy 202110:25 SA(Xem: 601)

Mở Kinh xin bấm vào link dưới đây: 
Nhật Tụng Thiền Môn - Công phu sáng Thứ Sáu   


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com